Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

 

KALENDARZ IMPREZ WM OZB NA  2021 ROK

 

STYCZEŃ -           --------------------------------------------------------------

LUTY –                 22.02. – 03.03 – Zgrupowanie kadr WMOZB J + Jmł.

                              26 – 28 – I Turniej kwalifikacyjny do OOM dziewcząt

MARZEC -            06 – 07 – Mistrzostwa Mazowsza Juniorów Mł. /Płock/

                              20 – 21 – Międzystrefowe Eliminacje do OOM chł./miejsce do ustalenia/

KWIECIEŃ -          17 – 18Mistrzostwa Mazowsza Juniorów /miejsce do ustalenia/

MAJ -                        ?          Zgrupowanie kadry WMOZB Juniorów Mł.

                                  ?           FINAŁ OOM dziewcząt i chłopców / woj. Łódzkie/

                              26 – 30 – Zgrupowanie kadry WMOZB Juniorów

CZERWIEC -         01 – 06 -  Mistrzostwa Polski Juniorów/miejsce do ustalenia/

                               15 – 20 -  Mistrzostwa Polski Juniorek/miejsce do ustalenia/

LIPIEC -                  --------------------------------------------------------------------

SIERPIEŃ -           18 – 27 – Zgrupowanie kadr WMOZB

WRZESIEŃ -         11 – 12 – Mistrzostwa Mazowsza Młodzików/miejsce do ustalenia/

                              15 – 19 -  Zgrupowanie kadry WMOB Młodzików/miejsce do ustalenia/

                              20 – 26 -   Mistrzostwa Polski Młodzików/miejsce do ustalenia/

                              30.09 – 03.10 – Mistrzostwa Polski Kobiet/miejsce do ustalenia/

 

 

 

PAŹDZIERNIK -    06 – 10 – Zgrupowanie kadry WMOZB Mł+Juniorów

                               12 – 16 – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Kobiet/miejsce do ustalenia/

                               12 – 16 – Puchar Polski Juniorek/miejsce do ustalenia/

                               25 – 31 – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Mężcz./miejsce do sutalenia/

                               25 – 31 – Puchar Polski Juniorów/miejsce do ustalenia/

LISTOPAD -           08 – 14 – Mistrzostwa Polski Seniorów/miejsce do ustalenia/

                 27 – 28 – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików/miejsce do      ustalenia.

                               27 -  28  - Turniej im. Michała Szczepana (Raszyn)

Grudzień -      ?       - Turniej im. Kazimierza Paździora (Radom)

 

W związku z panującą pandemią kalendarz może ulec zmianom.