Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR.1/2020 WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

KOMUNIKAT 1/2020

WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

 

Wydział Sportowy WM OZB informuje że zgodnie z ustawą  RODO  o udostępnianiu danych osobowych ,  zawodniczki i zawodnicy uczestniczący w zgrupowaniach oraz zawodach muszą mieć ze sobą wypełnione i podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych ( w przypadku niepełnoletnich) oświadczenie o ich udostępnianiu.

Oświadczenie takie można pobrać ze strony internetowej WM OZB ( www.zwiazekbokserski.waw.pl ) w zakładce DOKUMENTY  pod hasłem  „Oświadczenie RODO dla WM OZB).

 

Przew. Wydz. Sportowego

WM OZB

Wojciech Nagórny