Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR.10/2024 WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

KOMINIKAT NR.10/2024

WYDZIAŁU SPOTOWEGO WM OZB

dot. dodatkowego Turnieju Kwalifikacyjnego Kadetów do OOM 2024

 

Wydział Sportowy WM OZB informuje ,że Wydział Wyszkolenia PZB wraz z Wydziałem Sportowym PZB prosi Wydziały Wyszkolenia OZB i  Trenerów Koordynatorów szkolenia wojewódzkiego do przesłania danych zawodników, których okręg deleguje do rywalizacji o udział w OOM w dodatkowym turnieju kwalifikacyjnym do dnia 31.03.2024 na adres zgloszenia.pzb@gmail.com a do Wydziału Sportowego OZB do dnia 30.03.2024 r. na adres e-mailowy wojciech.nagorny@interia.pl

W każdej wadze można zgłosić maksymalnie dwóch zawodników z podziałem na numer 1 i numer 2. Numer jeden ma zapewniony udział w turnieju kwalifikacyjnym, natomiast numer 2 tylko w przypadku wolnych miejsc w turnieju, który jest ograniczony czasowo.

 W poniższych kategoriach wagowych jest następująca ilość wolnych miejsc: Kadeci:

 44-46 kg - 3 miejsca

48 kg - 2 miejsca

50 kg - 3 miejsca

52 kg - 1 miejsce

54 kg - 2 miejsca

57 kg - 1 miejsce

63 kg - 1 miejsce

66 kg - 2 miejsca

70 kg - 2 miejsca

75 kg - 2 miejsca

80 kg - 1 miejsce

+80 kg - 2 miejsca

 

 

V-ce Prezes ds. Sportowych WM OZB

Wojciech Nagórny