Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR.12/2019 WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

KOMUNIKAT Nr. 12/2019 WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

Wydział Sportowy WM OZB informuje że dnia 7.09.2019 r. odbędzie XX jubileuszowy Turniej Bokserski „Paweł Skrzecz zaprasza” w ramach ,którego rozegrane zostaną Mistrzostwa Mazowsza Młodzików.

Prawo startu mają wszystkie kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn.

Zawody rozegrane zostaną w hali sportowej Akademii Walki Warszawa przy ul. Kinowej 19.

Waga oraz badanie lekarskie godz. 8.00-9.00

Walki godz. 11.00

Ze względu na dużą liczbę zainteresowanych udziałem w zawodach ostateczną datą przyjmowania zgłoszeń jest 31.08.2019 r. po , której lista zostanie zamknięta.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres akademia@akademiawalki.com lub za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Facbooku.

W treści zgłoszenia należy podać:

-imię i nazwisko

-wiek-rocznik

-kategoria wagowa

-nazwa klubu

-ilość walk

Zawody rozegrane zostaną zgodnie z regulaminami PZB.

 

Przew. Wydz. Sport. WM OZB

Wojciech Nagórny