Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR 14 WYDZIAŁU WYSZKOLENIA WM OZB

KOMUNIKAT NR. 14/2020

WYDZIAŁU WYSZKOLENIA WM OZB

 

Wydział Wyszkolenia WM OZB zwraca się z prośbą o przesłanie aktualnej listy zawodników z rocznika 2007.

Dane powyższe są potrzebne w celu próby rozszerzenia kategorii ,,młodzik'' o kolejny rocznik w roku 2021.

W Instytucie Sportu Młodzieżowego odpowiedzialnym min. za koordynację sportu młodzieżowego, podlegającemu Ministerstwu Sportu, trwają rozmowy dotyczące oficjalnego uczestnictwa zawodników trzynastoletnich w kategorii młodzik, we współzawodnictwie dzieci i młodzieży.

Istnieje szansa, aby już od roku 2021 trzynasto zawodnicy trzynastoletni mogli uczestniczyć w szkoleniu w ramach sportu młodzieżowego, rozliczanego ze środków ministerialnych.

Kolejnym planowanym etapem na rok 2022 ma być, udział trzynastolatków we współzawodnictwie dzieci i młodzieży.

Aby osiągnąć powyższe cele, musimy przedstawić w Instytucie Sportu Młodzieżowego ilość zawodników w kraju z rocznika 2007 (trzynaście lat), aktualnie trenujących w naszych klubach.

W tym celu proszę o uzupełnienie załączonej tabeli i odesłanie jej do mnie, do 20 listopada.

Proszę o podanie danych zawodników;

- Imię i Nazwisko

- Klub

- Okręg

- Data urodzenia

- Data badań okresowych (jeżeli są,  prośba o kopię badań)

Lp.

Imię/Nazwisko

Klub

Okręg

Data urodz

Data badań

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-ce Prezes ds. Wyszkolenia WM OZB