Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR. 18 /2022 WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

KOMUNIKAT NR.18/2022

WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

 

Wydział Sportowy WM OZB informuje że w dniach.26.-30.10.2022 r zostanie rozegrany w Ciechocinku Puchar Polski U-17 kobiet

Zawody rozegrane zostaną w hali sportowej OSiRu przy ul. Lipnowskiej 11 C.

 

Zgłoszenia do mistrzostw dokonują wyłącznie Okręgowe Związki Bokserskie.

W związku z tym chcąc brać udział w zawodach należy podać na adres e-mail wojciech.nagorny@interia.pl do dnia 18.10.2022 r. następujące dane:

Po zgłoszeniu nie można zmienić kategorii wagowej.

 

Kategoria wagowa

Nazwisko i imię zawodniczki

Nr. Pesel

Pełna nazwa klubu sportowego

Nazwisko i imię trenera

Nr. licencji zawodniczki

Nr. licencji trenera

Rok ur. Trenera

 

Zawodniczki zgłoszone do zawodów przedkładają podczas kontroli wagi książeczkę sportowo lekarską zdrowia oraz oświadczenie ciążowe.

 

UCZESTNlCTWO.

W zawodach mogą brać udział zawodniczki urodzone w latach 2005-2006 posiadające aktualną licencję zawodniczą PZB, jak również książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do startu w zawodach bokserskich. Zawody odbędą się zgodnie z Regulaminami Pucharu Polski U-17 kobiet na rok 2022 oraz Regulaminem Opieki Zdrowotnej PZB. U -17 : kat. 45-48kg, 50kg, 52 kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63kg, 66kg, 70kg, 75kg, 81kg, +81kg

Zawodniczki boksują we własnym sprzęcie. Zgodnie z uchwałą Zarządu PZB ustala się opłatę startową za udział zawodniczki w wysokości 65zł płatne na konto organizatora: Ciechociński Klub Bokserski „Potężnie” PKO BP: 89 1020 5200 0000 4102 0059 8151 do dnia 20.10.2022 r.

 

ZAKWATEROWANIE l WYŻYWIENIE:

 Uczestnicy U-17 zakwaterowani zostaną w Hotelach: − Hotel Austeria Conference & Spa, ul. Bema 32, Ciechocinek, Tel: 54 23 17 000. Koszt noclegu + śniadanie: 130 zł. (Spa w cenie) − Akacja Medical Resort, ul. Mickiewicza 6, Ciechocinek, Tel: 666 689 001. Koszt noclegu + śniadanie: 130 zł. Obiady oraz kolacje w Restauracji Teatralnej, ul. Kopernika 2, Tel: 54 28 363 92 Koszt obiadu/kolacji: 20 zł. Uczestnicy zawodów dokonują rezerwacji we własnym zakresie. O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 Uczestnicy muszą być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodników. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).

26.10.2022 r. (środa) –

do godz. 10:00 - przyjazd ekip –

godz. 10:00-12:00 - badania lekarskie i waga zawodniczek

- godz.14:00 - konferencja techniczna i losowanie –

godz. 17:00 - walki eliminacyjne

27.10.2022 r. (czwartek)

godz. 7:00 -8:00 - badania lekarskie i waga zawodniczek

 - godz. 11:00 - walki eliminacyjne –

 godz. 15:45 - Uroczyste Otwarcie –

 godz. 16:00 - walki eliminacyjne

28.10.2022 r. (piątek) –

 godz. 7:00 -8;00 - badania lekarskie i waga zawodniczek

 - godz. 11:00 - walki ćwierćfinałowe –

 godz. 16:00 - walki ćwierćfinałowe

29.10.2022 r. (sobota)

- godz. 7:00 - 8:00 - badania lekarskie i waga zawodniczek

 - godz. 11:00 - walki półfinałowe

- godz. 16:00 - walki półfinałowe

30.10.2022 r. (niedziela)

- godz. 7:00 - 8:00 - badania lekarskie i waga zawodniczek

- godz. 11:00 - walki finałowe

UWAGA: W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozpoczęcia zawodów dzień później, tj. 27.10.2022 r. (informacja podana zostanie po zamknięciu listy zgłoszeń). Konferencja techniczna i losowanie oraz waga i badanie lekarskie odbędą się w Hotelu Akacja Medical Resort, ul. Mickiewicza 6, Ciechocinek.