Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR.18/2024 WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

KOMUNIKAT NR.18/2024

WYDZIAŁU SPORTOWEGO  WM OZB

 

Wydział Sportowy WM OZB informuje że w  dniach 17-21.06.2024 odbędą się w Ciechocinku XXIII Mistrzostwa Polski Juniorek.

 

 W związku z tym że do mistrzostw zgłaszają OZB zgłoszenia należy kierować do Wydziału Sportowego WM OZB


Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem wiadomości na maila wojciech.nagorny@interia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 08.06.2024.

 

Obowiązkowo w treści maila należy wpisać:


- imię i nazwisko zawodniczki
- kategoria wagowa
- Nr. PESEL
- pełna nazwa klubu

-nr. licencji zawodniczki

- nr. licencji trenera

- rok urodzenia trenera

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XXIII Mistrzostw Polski Juniorek w Boksie Ciechocinek

17-21.06.2024

 

  1. CEL IMPREZY: Wyłonienie Mistrzyń Polski oraz medalistek w boksie na rok 2024. Popularyzacja boksu olimpijskiego w regionie Kujawsko-Pomorskim jak również w mieście Ciechocinku. Zdobywanie klas sportowych.

 

  1. ORGANIZATORZY: Polski Związek Bokserski poprzez Ciechociński Klub Bokserski „Potężnie”, przy współpracy z Kujawsko-Pomorskim Okręgowym Związku Bokserskim

 

 

.3. TERMIN l MIEJSCE ZAWODÓW: Mistrzostwa Polski Juniorek w boksie odbędą się w dniach 17-21.06.2024 r. w hali sportowej OSiR-u w Ciechocinku ul. Lipnowska 11C

 

 4. UCZESTNICTWO. W zawodach uczestniczyć mogą zawodniczki urodzone w latach 2006 - 2007 juniorki, zgłoszone do Systemu Licencyjnego „SORGA” PZB, posiadające ważną licencję zawodniczą PZB jak również książeczkę sportowo lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do udziału w oficjalnych zawodach bokserskich. Zawody odbywać się będą zgodnie z Regulaminem Mistrzostw Polski Juniorek, Regulaminem Sportowym PZB oraz Regulaminem Opieki Zdrowotnej. Regulaminy dostępne na stronie internetowej PZB. Zawodniczki zgłoszone do zawodów przedkładają podczas kontroli wagi książeczkę zdrowia, wypełnioną kartę zawodniczą, oświadczenia ciążowe podpisane przez opiekunów prawnych. Druki oświadczeń ciążowych dołączone do Komunikatu organizacyjnego. Organizator nie zapewnia w/w druków.

 

Zgodnie z uchwałą Zarządu PZB nr 3/05/11/23 z dnia 23.11.2023.r ustala się opłatę startową za udział zawodniczek w wysokości 100 złotych. Płatne na konto organizatora PKO BP 89 1020 5200 0000 4102 0059 8151 do dnia 10.06.2024r. Zawodniczki niestowarzyszone podlegają opłacie startowej na imprezach centralnych Polskiego Związku Bokserskiego w wysokości pięciokrotności opłaty podstawowej tj. 500 złotych. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Faktury za opłaty startowe: proszę o podanie danych do dnia 10.06.2024 r. na adres: ckbpoteznie@op.pl Po tym terminie faktury nie będą wydawane.

 

5. ZAKWATEROWANIE l WYŻYWIENIE:

Proponowane miejsca zakwaterowania: – Austeria ul. Bema 32 Ciechocinek Tel. 54 231 70 00 koszt noclegu 169 zł./ze śniadaniem/

 – Willa Nowa ul. Tężniowa 1 Ciechocinek Tel. 54 283 71 71 koszt noclegu 169 zł./ze śniadaniem/

 – Pensjonat Pod Jemiołą ul. Widok 7 Ciechocinek Tel. 695 279 873 koszt noclegu 169 zł./ze śniadaniem/

 Uczestnicy zawodów dokonują rezerwacji we własnym zakresie. O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy zawodów będą mieli również możliwość zakupu obiadów 25zł, kolacji 25zł w restauracji Teatralna ul. Kopernika 2 tel. Kontaktowy: 535 417 125

 6. ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW: Należy wysłać drogą elektroniczną na adres: zgłoszenia.pzb@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 10.06.2024 r. Zawodniczki do zawodów zgłaszają OZB poprzez wypełnienie załączonego pliku excel. Kluby oraz zawodniczki niezrzeszone wysyłają zgłoszenia do Okręgów. W przypadku braku wpłaty wpisowego, jak również zawodniczki zgłoszone po terminie, nie zostaną dopuszczone do zawodów.

7. NAGRODY: Organizator zapewnia medale i dyplomy, a dla najlepszych zawodniczek okolicznościowe puchary.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Uczestnicy muszą być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodników. Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu Pucharu Polski Juniorów w przypadkach spornych. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu)

 

 

PROGRAM

XXIII Mistrzostw Polski Juniorek w Boksie Ciechocinek

17-21.06.2024 r

. Konferencja techniczna i losowanie oraz waga i badanie lekarskie odbędą się w Hotelu Austeria, ul. Bema 32, Ciechocinek.

 17.06.2024 (poniedziałek)

godz. 14:00-16:00 - rejestracja zawodniczek, waga i badanie

godz. 18:00 - konferencja techniczna i losowanie (w przypadku większej ilości zawodniczek przewidujemy walki eliminacyjne)

18.06.2024 (wtorek)

godz. 7:00 – 8:00 - badanie lekarskie i waga

godz. 11:00 - pierwsza seria walk eliminacyjnych

godz. 16:30 - druga seria walk eliminacyjnych

 

19.06.2024 (środa)

godz. 7:00 – 8:00 - badanie lekarskie i waga

godz. 11:00 - pierwsza seria walk ćwierćfinałowych

 godz. 16:00 – UROCZYSTE OTWARCIE MISTRZOSTW

godz. 16:30 - druga seria walk ćwierćfinałowych

 

 20.06.2024 (czwartek)

godz. 7:00 – 8:00 - badanie lekarskie i waga

godz. 11:00 - pierwsza seria walk półfinałowych

 godz. 16:30 - druga seria walk półfinałowych

 

21.06.2024 (piątek)

godz. 7:00 – 8:00 - badanie lekarskie i waga

godz. 11:00 - finały XXIII Mistrzostw Polski Juniorek

Zakończenie Mistrzostw

UWAGA: Program może ulec zmianie w zależności od ilości otrzymanych zgłoszeń. Ewentualna zmiana programu zostanie ogłoszona po zamknięciu listy zgłoszeń.