Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR.19/2024 WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

KOMUNIKAT NR.19/2024

WYDZIAŁU SPORTOWEGO  WM OZB

 

Wydział Sportowy WM OZB informuje że w  dniach 16-22.06.2024 odbędą się w Ciechocinku XXXI Mistrzostwa Polski Juniorów

 

 W związku z tym że do mistrzostw zgłaszają OZB zgłoszenia należy kierować do Wydziału Sportowego WM OZB


Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem wiadomości na maila wojciech.nagorny@interia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 08.06.2024.

 

Obowiązkowo w treści maila należy wpisać:


- imię i nazwisko zawodnika
- kategoria wagowa
- Nr. PESEL
- pełna nazwa klubu

-nr. licencji zawodniczki

- nr. licencji trenera

- rok urodzenia trenera

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XXXI Mistrzostw Polski Juniorów w Boksie Ciechocinek

16-22.06.2024 r.

 1. CEL IMPREZY: Wyłonienie Mistrzów Polski oraz medalistów w boksie na rok 2024. Popularyzacja boksu olimpijskiego w regionie Kujawsko-Pomorskim jak również w mieście Ciechocinku. Zdobywanie klas sportowych.

2. ORGANIZATORZY: Polski Związek Bokserski poprzez Ciechociński Klub Bokserski „Potężnie”, przy współpracy z Kujawsko-Pomorskim Okręgowym Związku Bokserskim.

 3. TERMIN l MIEJSCE ZAWODÓW: Mistrzostwa Polski Juniorów w boksie odbędą się w dniach 16-22.06.2024 r. w hali sportowej OSiR-u w Ciechocinku ul. Lipnowska 11C.

 4. UCZESTNICTWO: W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy urodzeni w latach 2006 - 2007 zgłoszeni do Systemu Licencyjnego „SORGA” PZB, posiadający ważną licencję zawodniczą PZB, jak również książeczkę sportowo lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do udziału w zawodach bokserskich. Zawody odbywać się będą zgodnie z Regulaminem Mistrzostw Polski Juniorów, Regulaminem Sportowym PZB oraz Regulaminem Opieki Zdrowotnej. Regulaminy dostępne na stronie internetowej PZB. Zawodnicy zgłoszeni do zawodów przedkładają podczas kontroli wagi książeczkę zdrowia, wypełnioną kartę zawodniczą.

 Zgodnie z uchwałą Zarządu PZB nr 3/05/11/23 z dnia 23.11.2023 r. ustala się opłatę startową za udział zawodniczek w wysokości 100 złotych. Płatne na konto organizatora PKO BP: 89 1020 5200 0000 4102 0059 8151 do dnia 10.06.2024 r. Zawodnicy niestowarzyszeni podlegają opłacie startowej na imprezach centralnych Polskiego Związku Bokserskiego w wysokości pięciokrotności opłaty podstawowej tj. 500 złotych. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Faktury za opłaty startowe: proszę o podanie danych do dnia 10.06.2024 r. na adres: ckbpoteznie@op.pl Po tym terminie faktury nie będą wydawane.

5. ZAKWATEROWANIE l WYŻYWIENIE:

Proponowane miejsca zakwaterowania:

 – Austeria ul. Bema 32 Ciechocinek Tel. 54 231 70 00 koszt noclegu 169 zł./ze śniadaniem/

– Willa Nowa ul. Tężniowa 1 Ciechocinek Tel. 54 283 71 71 koszt noclegu 169 zł./ze śniadaniem/

 – Pensjonat Pod Jemiołą ul. Widok 7 Ciechocinek Tel. 695 279 873 koszt noclegu 169 zł./ze śniadaniem/

Uczestnicy zawodów dokonują rezerwacji we własnym zakresie. O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy zawodów będą mieli również możliwość zakupu obiadów 25zł, kolacji 25zł w restauracji Teatralna ul. Kopernika 2 tel. Kontaktowy: 535 417 125

6. ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW: Należy wysłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenia.pzb@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 10.06.2024 r. Zawodników do zawodów zgłaszają OZB poprzez wypełnienie załączonego pliku excel. Kluby oraz zawodnicy niezrzeszeni wysyłają zgłoszenia do Okręgów. W przypadku braku wpłaty wpisowego, jak również zawodnicy zgłoszeni po terminie, nie zostaną dopuszczeni do zawodów.

7. NAGRODY: Organizator zapewnia medale i dyplomy, a dla najlepszych zawodników okolicznościowe puchary.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Uczestnicy muszą być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodników. Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu Pucharu Polski Juniorów w przypadkach spornych. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).

 

 

 

PROGRAM

XXXI Mistrzostw Polski Juniorów w Boksie Ciechocinek

16-22.06.2024 r.

 Konferencja techniczna i losowanie oraz waga i badanie lekarskie odbędą się w Hotelu Austeria, ul. Bema 32, Ciechocinek.

16.06.2024 (niedziela)

godz. 13,00-16,00 - rejestracja zawodników, waga i badanie

 godz. 18,00 - konferencja techniczna i losowanie (w przypadku większej ilości zawodników przewidujemy walki eliminacyjne)

 17.06.2024 (poniedziałek)

 godz. 7:00 – 8:00 - badanie lekarskie i waga

 godz. 11:00 - seria walk eliminacyjnych

godz. 16:30 - seria walk eliminacyjnych

18.06.2024 (wtorek)

godz. 7:00 – 8:00 - badanie lekarskie i waga

godz. 11:00 seria walk eliminacyjnych

godz. 16:00 – UROCZYSTE OTWARCIE MISTRZOSTW

godz. 16:30 - seria walk ćwierćfinałowych

19.06.2024 (środa)

 godz. 7:00 – 8:00 - badanie lekarskie i waga

 godz. 11:00 - seria walk ćwierćfinałowych

godz. 16:30 - seria walk ćwierćfinałowych

20.06.2024 (czwartek)

godz. 7:00 – 8:00 - badanie lekarskie i waga

godz. 11:00 – I seria walk ćwierćfinałowych

godz. 17:00 –II seria walk ćwierćfinałowych

21.06.2024 (piątek)

 godz. 7:00 – 8:00 - badanie lekarskie i waga

godz. 11:00 - seria walk półfinałowych

 godz. 16:30 - seria walk półfinałowych

22.06.2024 (sobota)

godz. 7:00 – 8:00 - badanie lekarskie i waga

godz. 16:00 - Gala finałowa XXXI Mistrzostw Polski Juniorów

Zakończenie Mistrzostw

UWAGA: Program może ulec skróceniu (17-22.06.2024) w zależności od ilości otrzymanych zgłoszeń. Ewentualna zmiana programu zostanie ogłoszona po zamknięciu listy zgłoszeń.