Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR.20/2022 WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

KOMUNIKAT NR.20/2022

WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

 

Wydział Sportowy WM OZB informuje że w dniach.16.-20.11.2022 r zostanie rozegrany w Ciechocinku Puchar Polski U-13 kobiet i mężczyzn

Zawody rozegrane zostaną w hali sportowej OSiRu przy ul. Lipnowskiej 11 C.

 

Zgłoszenia do mistrzostw dokonują wyłącznie Okręgowe Związki Bokserskie.

W związku z tym chcąc brać udział w zawodach należy podać na adres e-mail wojciech.nagorny@interia.pl do dnia 12.11.2022 r. następujące dane:

Po zgłoszeniu nie można zmienić kategorii wagowej.

 

Kategoria wagowa

Nazwisko i imię zawodniczki

Nr. Pesel

Pełna nazwa klubu sportowego

Nazwisko i imię trenera

Nr. licencji zawodniczki

Nr. licencji trenera

Rok ur. Trenera

 

Zawodniczki zgłoszone do zawodów przedkładają podczas kontroli wagi książeczkę sportowo lekarską zdrowia oraz oświadczenie ciążowe.

 

KOBIETY

 

UCZESTNlCTWO.

W zawodach mogą brać udział zawodniczki urodzone w latach 2009, posiadające aktualną licencję zawodniczą PZB lub OZB, jak również książeczkę sportowo - lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do startu w zawodach bokserskich.

Zawody odbędą się zgodnie z Regulaminami Pucharu Polski U-13 Kobiet na rok 2022 oraz Regulaminem Opieki Zdrowotnej PZB. U-13: kat. NI34- 36 kg, 38 kg, 40 kg, 42 kg, 44 kg, 46 kg, 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, do 70 kg.

Sędziowanie odbywać się będzie na kartach punktowych systemem 1+3. Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza Wydział Sędziowski i Sportowy PZB.

 UWAGA: Organizator prosi Okręgowe Związki Bokserskie o wydelegowanie na własny koszt jednego sędziego (zakwaterowanie i wyżywienie dla sędziów zapewnia organizator).

 Zawodnicy boksują we własnym sprzęcie.

Zgodnie z uchwałą Zarządu PZB ustala się opłatę startową za udział zawodnika w wysokości 65 zł - płatne na konto organizatora CKB Potężnie Ciechocinek: PKO BP: 89 1020 5200 0000 4102 0059 8151 do dnia 14.11.2022 r.

MĘŻCZYŹNI

.UCZESTNlCTWO.

W zawodach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2009, posiadający aktualną licencję zawodniczą PZB lub OZB, jak również książeczkę sportowo - lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do startu w zawodach bokserskich.

Zawody odbędą się zgodnie z Regulaminami Pucharu Polski U-13 na rok 2022 oraz Regulaminem Opieki Zdrowotnej PZB. U-13: kat. 37-40 kg, 42, kg, 44 kg, 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, do 90 kg.

Sędziowanie odbywać się będzie na kartach punktowych systemem 1+3. Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza Wydział Sędziowski i Sportowy PZB.

UWAGA: Organizator prosi Okręgowe Związki Bokserskie o wydelegowanie na własny koszt jednego sędziego (zakwaterowanie i wyżywienie dla sędziów zapewnia organizator).

Zawodnicy boksują we własnym sprzęcie.

 Zgodnie z uchwałą Zarządu PZB ustala się opłatę startową za udział zawodnika w wysokości 65 zł - płatne na konto organizatora CKB Potężnie Ciechocinek: PKO BP: 89 1020 5200 0000 4102 0059 8151 do dnia 14.11.2022 r.

 

ZAKWATEROWANIE l WYŻYWIENIE:

 Uczestnicy Pucharu Polski Juniorów i Kadetów zakwaterowani zostaną w Hotelach:

 − Austeria, ul. Bema 32, Ciechocinek, Tel: 542 317000.

− Hotel Aquarius, ul. Szosa Ciechocińska 7, tel. 603735500

− Hotel Chata Góralska, Nowy Ciechocinek 9, tel. 600201018

 We wszystkich hotelach 130 zł/doba ze śniadaniem. Możliwość wykupienia osobno posiłków. Wyżywienie w formie obiadu lub kolacji w Restauracji Perła Tężni (tel. 535417125) lub Restauracji Teatralnej. Koszt obiadu/kolacji: 20 zł. Uczestnicy zawodów dokonują rezerwacji we własnym zakresie.

.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Uczestnicy muszą być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodników. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).

 

 

PROGRAM ZAWODÓW

 

16.11.2022 r. (środa) - do godz. 10:00 - przyjazd ekip

- godz. 10:00-12:00 - badania lekarskie i waga zawodników

- godz.14:00 - konferencja techniczna i losowanie

- godz. 17:00 - walki eliminacyjne

17.11.2022 r. (czwartek) - godz. 7:00 -8:00 - badania lekarskie i waga zawodników

- godz. 11:00 - walki eliminacyjne

- godz. 15:45 - Uroczyste Otwarcie

 - godz. 16:00 - walki eliminacyjne

18.11.2022 r. (piątek) - godz. 7:00 -8;00 - badania lekarskie i waga zawodników

- godz. 11:00 - walki ćwierćfinałowe

- godz. 16:00 - walki ćwierćfinałowe

19.11.2022 r. (sobota) - godz. 7:00 - 8:00 - badania lekarskie i waga zawodników

- godz. 11:00 - walki półfinałowe

- godz. 16:00 - walki półfinałowe

20.11.2022 r. (niedziela) - godz. 7:00 - 8:00 - badania lekarskie i waga zawodników

- godz. 11:00 - walki finałowe

UWAGA: W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozpoczęcia zawodów dzień później, tj. 16.11.2022 r. (informacja podana zostanie po zamknięciu listy zgłoszeń). Konferencja techniczna i losowanie oraz waga i badanie lekarskie odbędą się w Hotelu Austeria, ul. Bema 32, Ciechocinek.