Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR.21/2022 WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

KOMUNIKAT NR.21/2022

WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

Wydział Sportowy WM OZB informuje że w dniach.02.-08.12.2022 r zostaną rozegrane w Zabrzu XCIII Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów i  w dniach 02-07.12.2022 r. XXII Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorek.

Zawody rozegrane zostaną w hali sportowej Pogoni w Zabrzu przy ul. Wolności 406.

 

Zgłoszenia do mistrzostw dokonują wyłącznie Okręgowe Związki Bokserskie.

W związku z tym chcąc brać udział w zawodach należy podać na adres e-mail wojciech.nagorny@interia.pl do dnia 24.11.2022 r. następujące dane:

Po zgłoszeniu nie można zmienić kategorii wagowej.

 

Kategoria wagowa

Nazwisko i imię zawodniczki

Nr. Pesel

Pełna nazwa klubu sportowego

Nazwisko i imię trenera

Nr. licencji zawodniczki

Nr. licencji trenera

Rok ur. Trenera

 

 

MĘŻCZYŹNI

Uczestnictwo:

Zawody mają charakter „otwartych” tzn. wszyscy zawodnicy zgłoszeni do zawodów mają prawo startu. Uczestniczyć mogą zawodnicy urodzeni w latach 1982 -2003 seniorzy, zgłoszeni do Systemu Elektronicznego „SORGA” PZB, posiadający ważną licencję zawodniczą PZB jak również książeczkę sportowo lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do udziału w oficjalnych zawodach bokserskich.

 Zawody odbywać się będą zgodnie z Regulaminem Mistrzostw Polski Seniorów– Regulamin dostępny na stronie PZB. Kategorie wagowe: 46-48 kg , 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63,5 kg, 67 kg, 71 kg, 75 kg, 80 kg, 86 kg, 92 kg, 92+ kg. W kategoriach wagowych 48 - 67 kg, obowiązują rękawice 10 uncjowe, w kategoriach 71 - 92+kg, rękawice 12 uncjowe.

Zgodnie z uchwałą Zarządu PZB ustala się opłatę startową za udział zawodników w wysokości 65 złotych. Płatne na konto organizatora przed zawodami do dnia 23.11.2022r. Konto: PKO SA 27 1020 2401 0000 0502 0651 2604 Tytułem: „Startowe” wyszczególnić nazwiska zawodników.

 

 

. Sposób przeprowadzenia zawodów:

- Zawody rozgrywane są zgodnie z Regulaminami Polskiego Związku Bokserskiego. - Zestawienie par ustala się drogą losowania /zawodnik przegrywający odpada. - PZB zastrzega sobie prawo rozstawiania zawodników.

- Czas walki wynosi 3 rundy po 3 minuty z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami - Zawodnicy w zawodach startują we własnym sprzęcie posiadającym atest IBA. W walkach finałowych rękawice zapewnia organizator. Ponadto zawodnik zobowiązany jest do posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby, suspensorium oraz bandaży na dłoniach.

- Zawodników obowiązuje zakaz występowania w strojach reprezentacji Polski.

 - Zawodnicy zobowiązani są startować w rękawicach oraz stroju (koszulka i spodenki) koloru narożnika, z jakiego wychodzą do walki (czerwony lub niebieski).

- Rękawice muszą posiadać zapięcie Velcro (rzepy).

 - Zakazuje się używać w czasie walki ochraniaczy na zęby koloru czerwonego lubz elementami czerwonymi.

- Sędziowanie odbywa się systemem elektronicznym 5+

Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZB nr 103/11/22 z dnia 16.11.2022: Osoby, które startowały w boksie w zawodowym, chcące wystartować w Mistrzostwach Polski Seniorów w boksie, są zobowiązane wpłacić na konto Polskiego Związku Bokserskiego opłatę w wysokości 1.000 zł przed zgłoszeniem się na zawody. Zapis ten nie dotyczy zawodników Kadry Narodowej PZB. Nr konta PZB: 08 1750 0009 0000 0000 1310 416

Zakwaterowanie i wyżywienie:

 Uczestnicy zawodów dokonują rezerwacji we własnym zakresie.

Hotel IBIS Zabrze ul. Jagiellońska 4 Tel. 32 777 70 00 32 777 70 07 E-mail: h3373@accor.com

Hotel ALPEX Zabrze ul. Franciszkańska 8 Tel. 32 271 07 76 E-mail: recepcja@hotelalpex.pl

 Hotel DIAMENT Zabrze ul. 3 Maja 122A Tel. 32 721 10 00, 512 971 427 E-mail: mateja@hotelediament.pl

Postanowienia końcowe:

Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodników. Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu Mistrzostw Polski Seniorów w przypadkach spornych. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).

 

PROGRAM MISTRZOSTW:

 2.12.2022 (piątek) - godz. 15,00 - 18,00 badanie lekarskie i waga godz. 20,00 konferencja techniczna i losowanie

3.12. 2022 (sobota) - godz. 7,00 – 8,00 badanie lekarskie i waga godz. 11,00 pierwsza seria walk eliminacyjnych godz. 17,00 druga seria walk eliminacyjnych

4.12. 2022 (niedziela) - godz. 7,00 – 8,00 badanie lekarskie i waga godz. 11,00 pierwsza seria walk eliminacyjnych godz. 17,00 druga seria walk eliminacyjnych

5.12. 20022 (poniedziałek) - godz. 7,00 – 8,00 badanie lekarskie i waga godz. 11,00 pierwsza seria walk ćwierćfinałowych godz. 17,00 druga seria walk ćwierćfinałowych

6.12. 2022 (wtorek) - godz. 7,00 – 8,00 badanie lekarskie i waga godz. 11,00 pierwsza seria walk półfinałowych godz. 17,00 druga seria walk półfinałowych

7.12. 2022 (środa) - godz. 7,00 – 8,00 badanie lekarskie i waga godz. 11,00 pierwsza seria walk półfinałowych

 8.12. 2022 (czwartek) godz. 7,00 – 8,00 badanie lekarskie i waga godz. 16,00 walki finałowe i rozdanie nagród

W przypadku mniejszej ilość zgłoszeń program może ulec zmianie i przyjazd zawodniczek i zawodników może zostać przełożony na sobotę (03.12.2022). Informacja zostanie podana po zamknięciu listy zgłoszeń.

KOBIETY

Uczestnictwo:

 W zawodach uczestniczyć mogą zawodniczki urodzone w latach 1982 -2003 seniorki, zgłoszone do Systemu Elektronicznego „SORGA” PZB, posiadający ważną licencję zawodniczą PZB jak również książeczkę sportowo lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do udziału w oficjalnych zawodach bokserskich.

Zawody odbywać się będą zgodnie z Regulaminem Mistrzostw Polski Seniorek– Regulamin dostępny na stronie PZB. Kategorie wagowe: 45-48 kg , 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 81 kg, 81+ kg.

 We wszystkich kategoriach wagowych obowiązują rękawice 10 uncjowe,

 Zgodnie z uchwałą Zarządu PZB ustala się opłatę startową za udział zawodniczek w wysokości 65 złotych. Płatne na konto organizatora przed zawodami do dnia 23.11.2022r. Konto: PKO SA 27 1020 2401 0000 0502 0651 2604 Tytułem: „Startowe” wyszczególnić nazwiska zawodniczek.

Sposób przeprowadzenia zawodów:

 - Zawody rozgrywane są zgodnie z Regulaminami Polskiego Związku Bokserskiego.

Zawodniczki zgłoszone do zawodów przedkładają podczas kontroli wagi książeczkę sportowo lekarską zdrowia oraz oświadczenie ciążowe.

 

- Zestawienie par ustala się drogą losowania /zawodniczka przegrywająca odpada.

- PZB zastrzega sobie prawo rozstawiania zawodniczek.

- Czas walki wynosi 3 rundy po 3 minuty z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami

 - Zawodniczki w zawodach startują we własnym sprzęcie posiadającym atest IBA, ponadto zawodniczka zobowiązana jest do posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby oraz bandaży na dłoniach.

- Zawodniczki obowiązuje zakaz występowania w strojach reprezentacji Polski.

- Zawodniczki zobowiązane są startować w rękawicach oraz stroju (koszulka i spodenki) koloru narożnika, z jakiego wychodzą do walki (czerwony lub niebieski).

- Rękawice muszą posiadać zapięcie Velcro (rzepy).

 - Zakazuje się używać w czasie walki ochraniaczy na zęby koloru czerwonego lubz elementami czerwonymi.

- Sędziowanie odbywa się systemem elektronicznym 5+1

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Uczestnicy zawodów dokonują rezerwacji we własnym zakresie.

 Hotel IBIS Zabrze ul. Jagiellońska 4 Tel. 32 777 70 00 32 777 70 07 E-mail: h3373@accor.com

 Hotel ALPEX Zabrze ul. Franciszkańska 8 Tel. 32 271 07 76 E-mail: recepcja@hotelalpex.pl

 Hotel DIAMENT Zabrze ul. 3 Maja 122A Tel. 32 721 10 00, 512 971 427 E-mail: mateja@hotelediament.pl

. Postanowienia końcowe:

Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodniczek, kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodniczki. Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu Mistrzostw Polski Seniorek w przypadkach spornych. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).

PROGRAM MISTRZOSTW:

2.12.2022 (piątek) - godz. 15,00 - 18,00 badanie lekarskie i waga godz. 20,00 konferencja techniczna i losowanie

3.12. 2022 (sobota) - godz. 7,00 – 8,00 badanie lekarskie i waga godz. 11,00 pierwsza seria walk eliminacyjnych godz. 17,00 druga seria walk eliminacyjnych

4.12. 2022 (niedziela) - godz. 7,00 – 8,00 badanie lekarskie i waga godz. 11,00 pierwsza seria walk eliminacyjnych godz. 17,00 druga seria walk eliminacyjnych

5.12. 20022 (poniedziałek) - godz. 7,00 – 8,00 badanie lekarskie i waga godz. 11,00 pierwsza seria walk ćwierćfinałowych godz. 17,00 druga seria walk ćwierćfinałowych

6.12. 2022 (wtorek) - godz. 7,00 – 8,00 badanie lekarskie i waga godz. 11,00 pierwsza seria walk półfinałowych godz. 17,00 druga seria walk półfinałowych

7.12. 2022 (środa) - godz. 7,00 – 8,00 badanie lekarskie i waga godz. 17,00 walki finałowe i rozdanie nagród

W zależności od ilości zgłoszonych zawodniczek, program może ulec zmianie. Informacja zostanie podana po zamknięciu listy zgłoszeń.

 Konferencja techniczna i losowanie oraz waga i badanie lekarskie odbędą się w Hali Sportowej Pogoń w Zabrzu przy ul. Wolności 406