Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR.21/2023 WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

KOMUNIKAT NR.21/2023

WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

 

Wydział Sportowy WM OZB informuje że w dniach 04-09.12.2023 r. odbędą  się w Toruniu XCIV Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w boksie

 

W związku z tym że do zawodów zgłoszenia dokonywane są wyłącznie przez Okręgowe Związki Bokserskie, Wydział Sportowy  WM OZB zwraca się o podawanie chętnych do udziału w mistrzostwach na adres e-mailowy ;  wojciech.nagorny@interia.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2023 r.

 

W zgłoszeniu należy podać :

  • Imię i nazwisko zawodnika
  • Kategorię wagową
  • Numer PESEL
  • Pełną nazwę klubu
  • Imię i nazwisko trenera
  • Rok urodzenia trenera
  • Nr. aktualnej licencji zawodnika
  • Nr. aktualnej licencji trenera

 

WAŻNE!

Do zawodów zgłoszeni zostaną tylko zawodniczki  klubów, które  dokonały wpłaty składek członkowskich do Warszawsko-Mazowieckiego OZB za rok 2023.

Kluby ,które tego nie dokonały będą traktowane jako nie uczestniczące we współzawodnictwie sportowym.

 

1. CEL IMPREZY:

Wyłonienie Mistrzów Polski oraz medalistów w boksie na rok 2023.

 Zdobywanie klas sportowych.

 Popularyzacja boksu olimpijskiego na terenie raju.

2. ORGANIZATOR IMPREZY:

Polski Związek Bokserski

 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

Mistrzostwa Polski Seniorów zostaną rozegrane w dniach 04-09.12.2023 r. w Toruniu.

 Konferencja techniczna, losowanie, waga i badanie w Hotelu FILMAR, Toruń, ul. Grudziądzka 39/43.

 04-08.12.2023 - Walki odbędą się w Hali Tenisowej MOSiR, Toruń, ul. Bema 23/29.

Walki finałowe odbędą się w Hali Sportowej "Spożywczak", Toruń, ul. Grunwaldzka 33/35

.

 4. UCZESTNICTWO:

W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy urodzeni w latach 1982 -2003 seniorzy, zgłoszeni do Systemu Licencyjnego „SORGA” PZB, posiadający ważną licencję zawodniczą PZB jak również książeczkę sportowo lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do udziału w oficjalnych zawodach bokserskich. Zawody odbywać się będą zgodnie z Regulaminem Mistrzostw Polski Seniorów– Regulamin dostępny na stronie PZB.

Kategorie wagowe: 46-48 kg , 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63,5 kg, 67 kg, 71 kg, 75 kg, 80 kg, 86 kg, 92 kg, 92+ kg.

 Zawodnicy walczą w rękawicach 10-cio uncjowych od kat. 46-48 kg do kat. 67 kg a od kat. 71 kg do kat. +92 kg w rękawicach 12-sto uncjowych.

 Zawodnicy startują we własnym sprzęcie posiadającym atest IBA. Sprzęt do startu w finałach zapewni Organizator.

 

Zgodnie z uchwałą Zarządu PZB ustala się opłatę startową za udział zawodników w wysokości 65 złotych. Zawodnicy niebędący członkami żadnego z klubów zrzeszonych w Polskim Związku Bokserskim podlegają opłacie startowej w wysokości dwukrotności opłaty podstawowej, tj. 130 zł. Płatne na konto organizatora przed zawodami do dnia do dnia 30.11.2023 r. Nr konta PZB: 08 1750 0009 0000 0000 1310 4166 Tytułem: „Startowe” wyszczególnić nazwiska zawodników.

 

 5. ZGŁOSZENIA:

 Prosimy kierować drogą elektroniczną, na dres e-mail: zgloszenia.pzb@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 25.11.2023 r

. Zawodników do zawodów zgłaszają OZB. Druki zgłoszeniowe excel do pobrania w załączniku do komunikatu. Przyjmowane będą tylko prawidłowo wypełnione arkusze, wysłane przez OZB.

Uchwałą Zarządu PZB, zawodniczki nie zgłoszone lub zgłoszone po terminie, nie będą mogły uczestniczyć w Mistrzostwach. Po zgłoszeniu, zawodnik nie może zmienić kategorii wagowej.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZB nr 77/10/23 z dnia 04.10.2023:

Zawodniczki i zawodnicy, którzy brali udział w imprezach nieakredytowanych przez Polski Związek Bokserski (w walkach boksu zawodowego, boksu syjamskiego, boksu chińskiego, boksu birmańskiego, boksu francuskiego, oraz innych pokrewnych sportów walki jak: odmiany MMA, walki na pięści, Fame fighter, K1, Freak Fight, KSW, białe kołnierzyki itp.), mogą uczestniczyć w Mistrzostwach Polski organizowanych przez Polski Związek Bokserski po dokonaniu wpłaty w wysokości 1.000 zł na konto PZB przed zgłoszeniem na zawody. Zapis nie dotyczy dyscyplin olimpijskich takich jak: judo, zapasy, karate, taekwondo i około olimpijskich takich jak np. kick boxing, sumo. Nr konta PZB: 08 1750 0009 0000 0000 1310 4166.

 

 6. ZAKWATEROWANIE:

 Uczestnicy zawodów dokonują rezerwacji we własnym zakresie. HOTEL FILMAR, ul. Grudziądzka 39/43, Toruń. Tel. 56 669 48 00, e-mail: recepcja@hotelfilmar.pl

Specjalna oferta dla uczestników Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów dostępna jako załącznik do Komunikatu organizacyjnego

 

Hotel - Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży ul. Łokietka 3, 87-100 Toruń Tel. 530 854 952

 

 Bursa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej Przysiek /koło Torunia Tel. 56 65 04 000 180 zł – pokój 3-osobowy 24 zł – śniadanie

 

 Mercure Toruń Centrum ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń tel. 56 619 56 50

 

Mobilny Catering: Restauracja Olimpia tel. 669 977 577

 

 7. NAGRODY:

Za zajęcie I miejsca zawodnik otrzymuje szarfę, złoty medal, dyplom i nagrody rzeczowe.

 Za zajęcie II miejsca zawodnik otrzymuje szarfę, srebrny medal, dyplom i nagrody rzeczowe.

 Za zajęcie III miejsca zawodnicy otrzymują brązowe medale i dyplomy.

 Dla najlepszych zawodników Organizator zapewnia okolicznościowe puchary

 

. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NNW i OC.

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodników.

Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu Mistrzostw Polski Seniorów w przypadkach spornych.

Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).