Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR.22/2023 WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

KOMUNIKAT NR.22/2023

WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

 

Wydział Sportowy WM OZB informuje że w dniach 06-10.12.2023 r. odbędą  się w Toruniu XXIII Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorek w boksie

 

W związku z tym że do zawodów zgłoszenia dokonywane są wyłącznie przez Okręgowe Związki Bokserskie, Wydział Sportowy  WM OZB zwraca się o podawanie chętnych do udziału w mistrzostwach na adres e-mailowy ;  wojciech.nagorny@interia.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2023 r.

 

W zgłoszeniu należy podać :

 • Imię i nazwisko zawodnika
 • Kategorię wagową
 • Numer PESEL
 • Pełną nazwę klubu
 • Imię i nazwisko trenera
 • Rok urodzenia trenera
 • Nr. aktualnej licencji zawodnika
 • Nr. aktualnej licencji trenera

 

WAŻNE!

Do zawodów zgłoszeni zostaną tylko zawodniczki  klubów, które  dokonały wpłaty składek członkowskich do Warszawsko-Mazowieckiego OZB za rok 2023.

Kluby ,które tego nie dokonały będą traktowane jako nie uczestniczące we współzawodnictwie sportowym.

 

W zgłoszeniu należy podać :

 • Imię i nazwisko zawodnika
 • Kategorię wagową
 • Numer PESEL
 • Pełną nazwę klubu
 • Imię i nazwisko trenera
 • Rok urodzenia trenera
 • Nr. aktualnej licencji zawodnika
 • Nr. aktualnej licencji trenera

 

WAŻNE!

Do zawodów zgłoszeni zostaną tylko zawodniczki  klubów, które  dokonały wpłaty składek członkowskich do Warszawsko-Mazowieckiego OZB za rok 2023.

Kluby ,które tego nie dokonały będą traktowane jako nie uczestniczące we współzawodnictwie sportowym.

 

 

1. CEL IMPREZY:

 Wyłonienie Mistrzyń Polski oraz medalistek w boksie na rok 2023.

 Zdobywanie klas sportowych.

Popularyzacja boksu olimpijskiego na terenie kraju.

 

2. ORGANIZATOR IMPREZY:

Polski Związek Bokserski. Współorganizatorzy: Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Bokserski, MKSW Pomorzanin Toruń.

 

 3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

Mistrzostwa Polski Seniorek zostaną rozegrane w dniach 06-10.12.2023 r. w Toruniu.

 Konferencja techniczna, losowanie, waga i badanie w Hotelu FILMAR, Toruń, ul. Grudziądzka 39/43.

 06-08.12.2023 - Walki odbędą się w Hali Tenisowej MOSiR, Toruń, ul. Bema 23/29.

 Walki finałowe odbędą się w Hali Sportowej "Spożywczak", Toruń, ul. Grunwaldzka 33/35.

 

 

 

 4. UCZESTNICTWO:

W zawodach uczestniczyć mogą zawodniczki urodzone w latach 1983 -2004 seniorki, zgłoszone do Systemu Licencyjnego „SORGA” PZB, posiadające ważną licencję zawodniczą PZB jak również książeczkę sportowo lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do udziału w oficjalnych zawodach bokserskich.

Zawody odbywać się będą zgodnie z Regulaminem Mistrzostw Polski Seniorek– Regulamin dostępny na stronie PZB.

 Kategorie wagowe: 45-48 kg , 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 81 kg, 81+ kg.

We wszystkich kategoriach wagowych obowiązują rękawice 10 uncjowe. Zawodniczki startują we własnym sprzęcie posiadającym atest IBA. Sprzęt do startu w finałach zapewni Organizator.

 

 Zgodnie z uchwałą Zarządu PZB ustala się opłatę startową za udział zawodniczek w wysokości 65 złotych. Zawodnicy niebędący członkami żadnego z klubów zrzeszonych w Polskim Związku Bokserskim podlegają opłacie startowej w wysokości dwukrotności opłaty podstawowej, tj. 130 zł. Płatne na konto organizatora przed zawodami do dnia 30.11.2023 r. Nr konta PZB: 08 1750 0009 0000 0000 1310 4166 Tytułem: „Startowe” wyszczególnić nazwiska zawodniczek.

 

5. ZGŁOSZENIA:

Prosimy kierować drogą elektroniczną, na dres e-mail: zgloszenia.pzb@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 25.11.2023 r.

 Zawodniczki do zawodów zgłaszają OZB.

 Druki zgłoszeniowe excel do pobrania w załączniku do komunikatu. Przyjmowane będą tylko prawidłowo wypełnione arkusze, wysłane przez OZB.

Uchwałą Zarządu PZB, zawodniczki nie zgłoszone lub zgłoszone po terminie, nie będą mogły uczestniczyć w Mistrzostwach.

 Po zgłoszeniu, zawodniczka nie może zmienić kategorii wagowej. Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZB nr 77/10/23 z dnia 04.10.2023:

 

 Zawodniczki i zawodnicy, którzy brali udział w imprezach nieakredytowanych przez Polski Związek Bokserski (w walkach boksu zawodowego, boksu syjamskiego, boksu chińskiego, boksu birmańskiego, boksu francuskiego, oraz innych pokrewnych sportów walki jak: odmiany MMA, walki na pięści, Fame fighter, K1, Freak Fight, KSW, białe kołnierzyki itp.), mogą uczestniczyć w Mistrzostwach Polski organizowanych przez Polski Związek Bokserski po dokonaniu wpłaty w wysokości 1.000 zł na konto PZB przed zgłoszeniem na zawody. Zapis nie dotyczy dyscyplin olimpijskich takich jak: judo, zapasy, karate, taekwondo i około olimpijskich takich jak np. kick boxing, sumo. Nr konta PZB: 08 1750 0009 0000 0000 1310 4166.

 

6. ZAKWATEROWANIE:

 Rezerwacja noclegów i wyżywienia we własnym zakresie.

 HOTEL FILMAR, ul. Grudziądzka 39/43, Toruń. Tel. 56 669 48 00, e-mail: recepcja@hotelfilmar.pl

 

Specjalna oferta dla uczestników Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów dostępna jako załącznik do Komunikatu organizacyjnego.

Hotel - Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży ul. Łokietka 3, 87-100 Toruń Tel. 530 854 952 Bursa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej Przysiek /koło Torunia Tel. 56 65 04 000 180 zł – pokój 3-osobowy 24 zł – śniadanie

Mercure Toruń Centrum ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń tel. 56 619 56 50

Mobilny Catering: Restauracja Olimpia tel. 669 977 577

 

7. NAGRODY:

Za zajęcie I miejsca zawodniczka otrzymuje szarfę, złoty medal, dyplom i nagrody rzeczowe.

 Za zajęcie II miejsca zawodniczka otrzymuje szarfę, srebrny medal, dyplom i nagrody rzeczowe.

 Za zajęcie III miejsca zawodniczki otrzymują brązowe medale i dyplomy.

 Dla najlepszych zawodniczek Organizator zapewnia okolicznościowe puchary.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NNW i OC.

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodniczek, kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodniczki.

Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu Mistrzostw Polski Seniorek w przypadkach spornych.

Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).

 

 Organizator

 

PROGRAM WSPÓLNY

XXIII Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorek w boksie i XCIV Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów w boksie Toruń, 04-10.12.2023 r.

 

04.12.2023 r. (poniedziałek) – przyjazd mężczyzn

- Godz. 10:00-13.00 – Waga i rejestracja zawodników

- Godz. 15.00 – Konferencja techniczna, losowanie

W przypadku dużej ilości zawodników: - Godz. 17.00 – Badanie lekarskie

- Godz. 18.00 – Walki Eliminacyjne

 

 05.12.2023 r. (wtorek) - Godz. 7:00-8:00 – Waga i badanie lekarskie

 

- Godz. 11.00 – Walki Eliminacyjne

- Godz. 17.00 – Walki Eliminacyjne

 

06.12.2023 r. (środa) – przyjazd kobiet

 

Mężczyźni: - Godz. 7:00-8:00 – Waga i badanie lekarskie

 - Godz. 11.00 – Walki Eliminacyjne

- Godz. 17.00 – Uroczyste otwarcie –

 Godz. 17.30 – Walki Eliminacyjne

 

Kobiety: - Godz. 10:00-12.00 – Waga i rejestracja zawodniczek

 - Godz. 14.00 – Konferencja techniczna, losowanie

W przypadku dużej ilości zawodniczek: - Godz. 16.00 – Badanie lekarskie

- Godz. 17.00 – Uroczyste otwarcie

- Godz. 17.30 – Walki Eliminacyjne

 

07.12.2023 r. (czwartek) - Godz. 7:00-8:00 – Waga i badanie lekarskie

- Godz. 11.00 – Walki Ćwierćfinałowe

- Godz. 17.00 – Walki Ćwierćfinałowe

 

 08.12.2023 r. (piątek) - Godz. 7:00-8:00 – Waga i badanie lekarskie

- Godz. 11:00 – Walki Półfinałowe

- Godz. 17.00 – Walki Półfinałowe

 

09.12.2023 r. (sobota) - Godz. 7:00-8.00 – Waga i badanie lekarskie

 - Godz. 19.00 – Walki Finałowe Mężczyzn

 

10.12.2023 r. (niedziela) - Godz. 7:00-8.00 – Waga i badanie lekarskie

- Godz. 16.00 – Walki Finałowe Kobiet

 

Konferencja techniczna, losowanie, waga i badanie w Hotelu FILMAR, Toruń, ul. Grudziądzka 39/43.

 

04-08.12.2023 - Walki odbędą się w Hali Tenisowej MOSiR, Toruń, ul. Bema 23/29.

 

Walki finałowe odbędą się w Hali Sportowej "Spożywczak", Toruń, ul. Grunwaldzka 33/35.

 

 Organizator