Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR 3/2021 WYDZIAŁU WYSZKOLENIA WM OZB

KOMUNIKAT NR.3/2021

WYDZIAŁU WYSZKOLENIA WM OZB

 

 

Wydział Wyszkolenia WM OZB zwraca się z prośbą do Panów Trenerów o podanie informacji o zawodnikach w roczniku młodzika ( 2007)  trenujących w Państwa klubach.

Informacja powyższa pozwoli na ustalenia składu kadr WMOZB na zgrupowanie szkoleniowe w Wydminach w terminie 21 - 30 sierpnia 2021.r.

                                                            Dariusz Karpiński