Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR.3 WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO

KOMUNIKAT NR.3/2019

WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO WM OZB

Wydział Sędziowski WM OZB przedstawia skład sędziowski na Mistrzostwa Mazowsza Kadetów, które odbędą się w Płocku, w dniach 27-28.04.2019 r.

Sędzia główny - Krzysztof Wójcik

Paweł Skrzecz R/P

Dariusz MitrowskiR/P

Marcin Pawlka R/P

Paweł Turowski R/P

Krzysztof Pawlka R/P

Ze sportowym pozdrowieniem

Sebastian Nec

Wydział Sędziowski WM OZB