Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR 3 WYDZIAŁU WYSZKOLENIA WM OZB

KOMUNIKAT Nr.3/2020

WYDZIAŁU WYSZKOLENIA WM OZB

 

 

 Wydział Wyszkolenia WM OZB informuje że zawodnicy  wyjeżdżający na zgrupowanie Kadry Mazowsza do Gródka nad Dunajcem ,które odbędzie się w dn.12÷21.02.2020  zobowiązani są zabrać:

 

- zezwolenie rodziców lub opiekunów prawnych(nieletni)

 

- sprzęt do ćwiczeń w hali (rękawice,piąstkówki, kaski,ochraniacze na zęby, suspensoria,skakanki,mały ręcznik do ringu)

 

- sprzęt do ćwiczeń na powietrzu(obuwie sportowe,czapka,rękawiczki, porządne skarpety)

 

- wypełnione i podpisane przez rodziców druki RODO(pobrać ze strony WMOZB)

 

         Do dnia 31 stycznia trener Krzysztof Miałki przyjmuje zgłoszenia chętnych na przejazd autokarem do Gródka oraz powrót. Zgłoszenia i wszystkie pytania nr.tel.508 096 137 Krzysztof Miałki. 

       Po tym terminie zawodnicy będą musieli dojechać we własnym zakresie. 

 

 

 

 

                                                                                   Przewodniczący Wydziału Wyszkolenia

                                                                                              Dariusz Karpiński