Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR.4/2019 WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

KOMUNIKAT NR. 4/2019

WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

Wydział Sportowy WM OZB informuje, że w dniach27-28.04.2019 r, rozegrane zostaną w Płocku Mistrzostwa Mazowsza Kadetów, które są jednocześnie eliminacją do OOM w strefie V wraz z Opolskim Okręgowym Związkiem Bokserskim.

Poniżej znajduje się „Komunikat Organizacyjny”:

                             Komunikat Organizacyjny

                Mistrzostw Mazowsza Juniorów Młodszych

                             w boksie olimpijskim 2019

1. Organizatorzy turnieju:

 Sekcja bokserska Wisła Płock,

 Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski .

2. Terminy zawodów:

 27-28.04.2019 r.

3. Miejsce zawodów:

 hala sportowa Borowiczki, ul. Korczaka 10, Płock.

4. Uczestnictwo:

Prawo startu w zawodach "Mistrzostw Mazowsza Juniorów Młodszych w boksie olimpijskim 2019"

mają zawodnicy oraz zawodniczki z roczników 2003-2004, posiadający książeczkę sportowo-lekarską,

z aktualnymi badaniami lekarskimi.

 Walki odbywać się będą według regulaminu PZB (3 rundy po 2 minuty z przerwami jednominutowymi

pomiędzy rundami).

 Uczestnicy muszą posiadać ubezpieczenie od NNW i OC.

 Każdy z klubów musi posiadać własny sprzęt turniejowy zgody z regulaminem PZB (rękawice 10 oz.

oraz kaski z atestem AIBA).

 Zawody rozgrywać się będą według regulaminu PZB.

Zgłoszenia do turnieju należy kierować do organizatorów do 24 kwietnia 2019 na adres:

boks@wisla-plock.pl

5. Program zawodów:

I dzień

godz. 9.00 – 10.00 – badania lekarskie i waga

godz. 13.00 – start walk półfinałowych

II dzień

godz. 8.00 – 9.00 – badania lekarskie i waga

godz. 12.00 – start walk finałowych

6. Warunki finansowe:

Przejazd, nocleg oraz wyżywienie uczestników zawodów po stronie klubów/uczestników.

7. Informacje:

Konrad Kowal (koordynator sekcji bokserskiej Wisła Płock) – 796 532 591 lub boks@wisla-plock.pl

Sekcja bokserska "Wisła Płock", ul. Saperska 25/5 , 09-407 Płock

tel. 796 532 591, e-mail: boks@wisla-plock.pl

Przew. Wydz. Sportowego WM OZB

Wojciech Nagórny