Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR.4 WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO

KOMUNIKAT NR.4/2019

WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO  WM OZB

 

Wydział sędziowski WM OZB podaje obsadę sędziowską na mecz międzypaństwowy WARSZAWA-LUBLANA, który rozegrany zostanie 5.05.2019 r. w Pułtusku, w hotelu „ZAMEK”.

Sędzia Główny – Krzysztof Wójcik

Delegat techniczny/SG – Wojciech Nagórny

Sędziowie:

Dariusz Mitrowski

Paweł Skrzecz

Sebastian Nec

Marcin Pawlak

Sławomir Pawłowski

 

 

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego WM OZB

                                         Sebastian Nec