Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR 5/2020 WYDZIAŁU SPORTOWEGO

KOMUNIKAT  NR. 5/2020

WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

 

Niniejszym informuję iż decyzją Prezesa  WM OZB p. Stanisława Dobosza zwołane zostało posiedzenie Zarządu WM OZB na dzień 7.09.2020 r,

Posiedzenie odbędzie się w Żyrardowie  w  sali konferencyjnej  „AQUA  ŻYRARDÓW”  przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 25 o godz. 12.00.

Obecność wszystkich członków Zarządu obowiązkowa.

 

 

V-ce Prezes ds. Sportowych WM OZB

                                                                                                                                       Wojciech  Nagórny