Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR 5/2021 WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

KOMUNUKAT NR.5/2021

WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

 

Wydział Sportowy WM OZB informuje że XXVIII Mistrzostwa Polski Juniorów rozegrane zostaną w nowych 13 kategoriach wagowych:

 

46-48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63,5 kg, 67 kg, 71 kg, 75 kg, 80 kg, 86 kg, 92, +92 kg.

Mistrzostwa mają charakter otwarty tzn. zawodnicy zgłoszeni i spełniający warunki regulaminowe mogą startować w zawodach.

Zgłoszenia zawodników należy składać drogą elektroniczną do dnia 23.08.2021 r. na drukach zgłoszeniowych na adres  zgloszenia.pzb@gmail.com

Druk zgłoszeniowy znajduje się w na stronie PZB w Komunikacie Mistrzostw Polski Juniorów.

Zawodnicy zgłoszeni po terminie nie będą dopuszczeni do zawodów.

 

V-ce Prezes ds. Sportowych WM OZB

Wojciech Nagórny