Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR.5/2022 WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO WM OZB

KOMUNIKAT NR.5/2022

WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO WM OZB

 

 

Wydział Sędziowski WM OZB informuje że w  dniach 26-27 listopada 2022 r. podczas turnieju im M. Szczepana w Raszynie odbędzie się egzamin na stopień sędziego okręgowego.

 

Do egzaminu zgodnie z regulaminem PZB może przystąpić osoba, która:

 

"Wypełniała funkcję sędziego kandydata przez 1 rok i sędziowała w tym okresie 100 walk"

 

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się na e-mail wswmozb@o2.pl  (w mailu zwrotnym) osób, które chcą przystąpić do egzaminu i spełniają ww. wymagania ( potwierdzone stosownymi wpisami w książeczce sędziowskiej).

 

Koszt egzaminu 150 PLN.

 

 

Ze sportowym pozdrowieniem

 

Wydział Sędziowski W-M OZB