Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR.5 WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO

KOMUNIKAT NR.5/2019

WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO WM OZB

 

Wydział Sędziowski WM OZBA informuje iż w dniach 28.04-4.05.2019 r. odbędzie się w Warszawie XXXVI Międzynarodowy Turniej im. Feliksa Stamma.

Istnieje możliwość podziwiania tego emocjonującego widowiska z pozycji sędziego czasowego. 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Bliższych informacji zainteresowanym  udziela Przew. Wydz. Sędziowskiego p. Sebastian Nec.

Zapraszamy.

 

                                                                                                               Ze sportowym pozdrowieniem

                                                                                                                            Sebastian Nec

                                                                                                                 Wydział Sędziowski W-M OZB