Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR 6/2020 WYDZIAŁU SPORTOWEGO

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY II Eliminacja do IX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży kadetek Grudziądz, 17-20.09.2020r.

1. CEL IMPREZY: Wyłonienie 2 najlepszych zawodniczek w każdej wadze do turnieju finałowego OOM, popularyzacja boksu kobiecego na terenie kraju, w regionie KujawskoPomorskim jak również w mieście Grudziądz

2. ORGANIZATORZY: Polski Związek Bokserski, Miejski Klub Sportowy „START” Grudziądz, Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Bokserski w Grudziądzu

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: II Eliminacja zostanie rozegrana w dniach 17-20.09.2020 r.w hali sportowej MKS „START” Grudziądz przy ul. Konarskiego 36.

4. UCZESTNICTWO: W zawodach mogą brać udział zawodniczki urodzone w latach 2004- 2005 (15 – 16 lat),zarejestrowane w elektronicznym systemie licencji PZB oraz posiadające aktualną licencję PZB jak również książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do startu w zawodach bokserskich. Zawody odbędą się zgodnie z Regulaminem IX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży kadetek na rok 2020 (dostępnym na stronie internetowej PZB) oraz Regulaminem Sportowym i Opieki Zdrowotnej PZB. Zgodnie z uchwałą PZB ustala się startowe wysokości 50 zł– płatne przed konferencją techniczną i losowaniem

5. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Uczestniczki Mistrzostw zakwaterowane zostaną w Bursie Zespołu Szkół przy ul. Hallera (ok. 600 m od hali) oraz na obiektach MKS „START” przy ul. Konarskiego 36. Koszt noclegu wynosi 40 zł od uczestnika, całodzienne wyżywienie na miejscu w stołówce klubowej koszt 50 zł. Należność za pobyt płatna gotówką u organizatora zawodów. Skierowania do bursy wydawane będą w sekretariacie klubu MKS „START”.

6. ZGŁOSZENIA:Prosimy kierować pisemnie na adres: Miejski Klub Sportowy „START” 86- 300 Grudziądz, ul. Konarskiego 36, lub drogą elektroniczną, e-mail: mks_start_grudziadz@op.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2020r. (zgodnie z Uchwałą Zarządu PZB, zawodniczki nie zgłoszone lub zgłoszone po terminie, nie będą mogły uczestniczyć w Eliminacjach). Zawodniczki do zawodów zgłaszają kluby lub OZB. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodniczki, klub, kategorię wagową, nr licencji. Po zgłoszeniu zawodniczka nie może zmieniać kategorii wagowej. W zgłoszeniu prosimy o podanie ilości zamówionych miejsc noclegowych oraz ilości osób do całodziennego wyżywienia. O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Uczestnicy powinny być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodniczek, kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodniczki. Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Kadetek w przypadkach spornych. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).UWAGA: Okręgowe związki Bokserskie mogą na własny koszt delegować jednego sędziego. Sędziego głównego zawodów i delegata sportowego deleguje PZB.

W II turnieju kwalifikacyjnym ocenia się zawodniczki, które zdobyły miejsca od 3 do 4 w poszczególnych kategoriach wagowych. Zaliczane mają 5 pkt. Zawodniczka, aby zdobyć punkty, musi stoczyć przynajmniej jedną walkę.

PROGRAM

 II Eliminacja do IX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży kadetek Grudziądz , 17-20 .09.2020 r

17.09.2020 r. (czwartek)

do godz.11:00 –przyjazd ekip                                                                                                                          godz. 11:00-13:00 –badania lekarskie i waga zawodniczek-                                                                                     godz. 14:30-15:30 –konferencja techniczna i losowanie-                                                                                   godz. 17:00 – walki

18.09.2020r. (piątek)

godz. 07:00-08:00 –badania lekarskie i waga zawodniczek                                                                      godz. 11:00 –I seria walk-                                                                                                                                      godz. 16:00 –II seria walk-

19.09.2020r. (sobota)

godz. 07:00-08:00 –badania lekarskie i waga zawodniczek                                                                      godz. 11:00 –I seria walk-                                                                                                                                           godz. 16:00 –II seria walk-

20.09.2020r. (niedziela)

godz. 7:00 – 8:00 –badania lekarskie i waga zawodniczek                                                                        godz. 11:00 –walki-                                                                                                                                              ok. godz. 13:00 –Zakończenie eliminacji-