Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR 6/2020 WYDZIAŁU WYSZKOLENIA WM OZB

KOMUNIKAT NR.6/2020

WYDZIAŁU WYSZKOLENIA  WM OZB

 

Zgodnie z ustaleniami Rady Związku PZB, Wydział Wyszkolenia WM OZB  informuje że zostały przesłane na adresy e-mailowe wszystkich klubów  działających na terenie WM OZB informacje o programie wsparcia doraźnego dla organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia i korzystania z funduszy na wsparcie Państwa działalności.

Poniżej zamieszczamy skrót tej wiadomości, pełna treść dostępna jest pod adresem: https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.

Dotacje będą przyznane w ramach dwóch priorytetów. Środki finansowe można przeznaczyć na:

1.       Działania wspierające (Priorytet 1): Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19
w społecznościach lokalnych;

2.       Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2):

o    Realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię (Nie dotyczy zadań publicznych/projektów realizowanych ramach Programów: PROO, FIO, ROHiS, Korpus Solidarności);

o    Realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;

o    Zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;

o    Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.

Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł, a Priorytecie 2 – 40 tys. zł.

Celem Programu jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy. Dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny. Budżet Programu to 10 milionów złotych.

Nabór wniosków jest prowadzony od 12 maja 2020 r., od godz. 12:00.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem covid@niw.gov.pl.

W załączonych plikach znajdziecie Państwo materiały niezbędne do przygotowania i złożenia wniosku w sprawie dotacji – wzór umowy, wzór wniosku COVID 2020, wzór sprawozdania, karta oceny formalnej i merytorycznej oraz treść Programu. Nabór prowadzony jest przez System Obsług Dotacji (https://generator.niw.gov.pl/

 

W razie pytań należy kontaktować się z Przewodniczącym Wydziału Wyszkolenia WM OZB p. Dariuszem Karpińskim Tel. 796 050 025

 

Przew. Wydz. Wyszkolenia WM OZB

Dariusz Karpiński