Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR.6 WYDZIAŁU SĘDIOWSKIEGO

KOMUNIKAT NR. 6/2019

WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO WM OZB

Wydział Sędziowski WM OZB informuje iż po celująco zdanym egzaminie czterech sędziów WM OZB otrzymało nominację na sędziów związkowych PZB i są to:

Urszula Wójcik

Maciej Dąbkowski

Grzegorz Skrzecz

Krzysztof Pawlak

Zarząd WM OZB składa serdeczne gratulacje i życzy sukcesów.

 

V-ce Prezes d/s Sędziowskich WM OZB

Krzysztof  Wójcik