Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR 8/2020 WYDZIAŁU SPORTOWEGO

KOMUNIKAT Nr. 8/2020

WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

 

Szanowni Państwo,

Na stronie PZB w zakładce „Akredytacje" http://www.pzb.com.pl/licencje/akredytacje umieszczone zostały oświadczenia dla zawodników (pełnoletnich i niepełnoletnich) oraz osób organizujących zawody bokserskie przy współudziale PZB.

- oświadczenie dla Zawodników pełnoletnich,

- oświadczenie dla Zawodników niepełnoletnich,

- oświadczenie dla innych osób - trenerów, lekarzy, innych osób z obsługi.

Oświadczenie zostały przygotowane w formie ogólnej, tak żeby można było je dostosować do potrzeb danych imprez sportowych i organizatorów. W główce oświadczenia organizator wpisuje swoje dane lub stawiał pieczątkę.

Wszystkich organizujących takie wydarzenia, zachęcamy do korzystania z tych dokumentów.

Kopie z uzupełnionymi danymi dotyczącymi organizatora i imprezy należy przekazać do podpisu zawodnikom lub ich opiekunom prawnym oraz osobom z obsługi. Oświadczenia te powinny być przechowywane z całą dokumentacją dotyczącą imprezy.

 

W razie pytań, czy wątpliwości prosimy o kontakt z biurem PZB.

V-ce Prezes d/d Sportowych WM OZB

Wojciech Nagórny