Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR12/2024 WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

KOMUNIKAT  NR12/2024

WYDZIŁU SPORTOWEGO  WM OZB

 

Wydział Sportowy  WM OZB publikuje Komunikaty Organizacyjne oraz Programy II Turnieju Kwalifikacyjnego Kadetek oraz Turnieju Uzupełniającego do XXX OOM.

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Turnieju Kwalifikacyjnego/uzupełniającego/ Kadetów do XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Ciechocinek, 04-07.04.2024 r.

 

 1. Cel organizacji zawodów:

Wyłonienie najlepszych zawodników do turnieju finałowego OOM do poszczególnych kategorii wagowych, zgodnie z wakatami.

 2. Termin i miejsce zawodów:

 Zawody odbędą się w dniach 04-07.04.2024 r. Hala sportowa OSiR-u w Ciechocinku ul. Lipnowska 11C. Organizatorzy: Ciechociński Klub Bokserski „Potężnie”, Polski Związek Bokserski Warszawa.

3. Uczestnictwo:

 W zawodach mogą brać udział zawodnicy roczniki 2008-2009 w kategoriach wagowych, w których są wakaty. Komunikat z ilością wolnych miejsc w poszczególnych kategoriach wagowych jest dostępny na stronie internetowej PZB (jako załącznik do komunikatu). Uczestnicy zobowiązani są być zarejestrowanymi w elektronicznym systemie licencji PZB oraz muszą posiadać aktywną licencję PZB, jak również książeczkę sportowo-lekarską z ważnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do startów w zawodach bokserskich. Zawody odbędą się zgodnie z Regulaminem XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży kadetów na rok 2024 (dostępnym na stronie internetowej PZB) oraz Regulaminem Sportowym i Opieki Zdrowotnej PZB.

 4. Zgłoszenia:

 Należy wysłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenia.pzb@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2024 r. Zawodników do zawodów zgłaszają OZB poprzez wypełnienie załączonego pliku excel. Kluby/zawodnicy niezrzeszeni wysyłają zgłoszenia do Okręgów. W przypadku braku wpłaty wpisowego, jak również zawodnicy zgłoszeni po terminie - nie zostaną dopuszczeni do zawodów. Po zgłoszeniu zawodnicy nie mogą zmieniać kategorii wagowej.

5. Zakwaterowanie i wyżywienie:

Austeria, ul. Bema 32, Ciechocinek, tel.: 542 317000. Koszt noclegu ze śniadaniem: 155 zł. Istnieje możliwość wykupienia obiadów oraz kolacji w Restauracji Teatralnej, ul. Kopernika 2, tel. 535 417 125 Koszt obiadu: 25 zł. Koszt kolacji: 25 zł. Osoba do kontaktu: Pani Ola. Uczestnicy zawodów dokonują rezerwacji we własnym zakresie. O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń

6. Zgodnie z uchwałą Zarządu PZB nr 3/05/11/23 z dnia 23.11.2023 r. ustala się opłatę startową za udział zawodników w wysokości 100 zł. Zawodnicy startujący jako niestowarzyszeni podlegają opłacie startowej w wysokości pięciokrotności opłaty podstawowej, tj. 500 zł. Płatne przed zawodami do dnia 02.04.2024 r. na nr konta klubu CKB Potężnie: PKO BP: 89 1020 5200 0000 4102 0059 8151 z dopiskiem startowe z wyszczególnieniem nazwisk zawodniczek. Brak wpłaty równoważny jest z wycofaniem zawodniczek z zawodów. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Faktury za opłaty startowe: proszę o podanie danych do dnia 02.04.2024 r. na adres: ckbpoteznie@op.pl Po tym terminie faktury nie będą wydawane.

7. Postanowienia końcowe:

 Zawodnicy zgłoszeni do zawodów przedkładają podczas kontroli wagi: książeczkę zdrowia, wypełnioną kartę zawodniczą. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, uszkodzenia bądź zagubienia sprzętu zawodników. Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminów zawodów w przypadkach spornych. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik /płatność na miejscu/.

Organizator

 

P R O G R A M

Turnieju Kwalifikacyjnego/uzupełniającego/ Kadetów do XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Ciechocinek, 04-07.04.2024 r.

 

 Waga i badanie lekarskie oraz konferencja techniczna w Hotelu – Austeria ul. Bema 32, Ciechocinek, tel. 542 317 000

 04.04.2023 r. (czwartek)

do godz. 11:00 - przyjazd ekip godz.

11:00-14:00 - badania lekarskie i waga zawodników

 godz. 15:00-16:00 - konferencja techniczna i losowanie

 godz. 19:00 - walki eliminacyjne - seria walk eliminacyjnych w razie potrzeby

 05.04.2023 r. (piątek)

godz.07:00-08:00 -badania lekarskie i waga zawodników

godz. 11:00 - seria walk ćwierćfinały

 godz. ok. 16:00 - seria walk ćwierćfinały

 06.04.2023 r. (sobota)

 godz.07:00-08:00 -badania lekarskie i waga zawodników

 godz. 11:00 - seria walk półfinałowych

godz. 16:00 - seria walk półfinałowych

 07.04.2023 r. (niedziela)

godz.07:00-08:00 -badania lekarskie i waga zawodników

godz. 11:00 - walki finałowe godz. ok. 16:00 - zakończenie turnieju .

 ORGANIZATOR

 

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

II Eliminacja do XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Kadetek Ciechocinek, 04-07.04.2024 r.

 1. CEL IMPREZY:

Wyłonienie 4 najlepszych zawodniczek w każdej wadze do turnieju finałowego OOM, popularyzacja boksu na terenie kraju, w regionie Kujawsko-Pomorskim, jak również w mieście Ciechocinek.

 2. ORGANIZATORZY:

Ciechociński Klub Bokserski „Potężnie”, Polski Związek Bokserski Warszawa.

 3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

04-07.04.2024 r. Hala sportowa OSiR-u w Ciechocinku ul. Lipnowska 11C.

4. UCZESTNICTWO:

W zawodach mogą brać udział zawodniczki urodzone w latach 2008- 2009 (15–16 lat), zarejestrowane w elektronicznym systemie licencji PZB oraz posiadające aktualną licencję PZB jak również książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do startu w zawodach. Wymagana jest ponadto opłacona licencja klubowa i licencja OZB na rzecz PZB oraz klubowa na rzecz OZB.

5. W ramach Eliminacji do OOM Kadetek walki odbywać się będą na podstawie zestawienia walk na dany dzień i godzinę przygotowane przez delegata sportowego.

6. Zawody odbędą się zgodnie z Regulaminem XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży kadetek na rok 2024 (dostępnym na stronie internetowej PZB) oraz Regulaminem Sportowym i Opieki Zdrowotnej PZB. Zgodnie z uchwałą Zarządu PZB nr 3/05/11/23 z dnia 23.11.2023 r. ustala się opłatę startową za udział zawodniczek w wysokości 100 zł. Zawodniczki startujące jako niestowarzyszone podlegają opłacie startowej w wysokości pięciokrotności opłaty podstawowej, tj. 500 zł. Płatne przed zawodami do dnia 02.04.2024 r. na nr konta klubu CKB Potężnie: PKO BP: 89 1020 5200 0000 4102 0059 8151 z dopiskiem startowe z wyszczególnieniem nazwisk zawodniczek. Brak wpłaty równoważny jest z wycofaniem zawodniczek z zawodów. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Faktury za opłaty startowe: proszę o podanie danych do dnia 02.04.2024 r. na adres: ckbpoteznie@op.pl Po tym terminie faktury nie będą wydawane.

7. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:

 Austeria, ul. Bema 32, Ciechocinek, tel.: 542 317000. Koszt noclegu ze śniadaniem: 155 zł. Istnieje możliwość wykupienia obiadów oraz kolacji w Restauracji Teatralnej, ul. Kopernika 2, tel. 535 417 125 Koszt obiadu: 25 zł. Koszt kolacji: 25 zł. Osoba do kontaktu: Pani Ola. Uczestnicy zawodów dokonują rezerwacji we własnym zakresie. O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń

 8. ZGŁOSZENIA:

Należy wysłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenia.pzb@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2024 r. Zawodniczki do zawodów zgłaszają OZB poprzez wypełnienie załączonego pliku excel. Kluby oraz zawodniczki niezrzeszone wysyłają zgłoszenia do Okręgów. W przypadku braku wpłaty wpisowego, jak również zawodniczki zgłoszone po terminie - nie zostaną dopuszczone do zawodów. Po zgłoszeniu zawodniczki nie mogą zmieniać kategorii wagowej.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zawodniczki zgłoszone do zawodów przedkładają podczas kontroli wagi: książeczkę zdrowia, wypełnioną kartę zawodniczą, oświadczenia ciążowe podpisane przez opiekunów prawnych. Druki oświadczeń ciążowych dołączone do Komunikatu organizacyjnego. Organizator nie zapewnia w/w druków. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodniczek, kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodniczki. Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminów zawodów w przypadkach spornych. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).

 Organizator

 

P R O G R A M

II Eliminacja do XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Kadetek Ciechocinek, 04-07.04.2024 r

. Waga i badanie lekarskie oraz konferencja techniczna w Hotelu – Austeria ul. Bema 32, Ciechocinek, tel. 542 317 000

 04.04.2023 r. (czwartek)

do godz. 11:00 - przyjazd ekip

godz. 11:00-14:00 - badania lekarskie i waga zawodniczek

godz. 15:00-16:00 - konferencja techniczna i losowanie

godz. 19:00 - walki eliminacyjne - seria walk eliminacyjnych w razie potrzeby

 05.04.2023 r. (piątek)

godz.07:00-08:00 -badania lekarskie i waga zawodniczek

godz. 11:00 - seria walk ćwierćfinały

godz. ok. 16:00 - seria walk ćwierćfinały

06.04.2023 r. (sobota)

godz.07:00-08:00 -badania lekarskie i waga zawodniczek

 godz. 11:00 - seria walk półfinałowych

godz. 16:00 - seria walk półfinałowych

 07.04.2023 r. (niedziela)

godz.07:00-08:00 -badania lekarskie i waga zawodniczek

 godz. 11:00 - walki finałowe

godz. ok. 16:00 - zakończenie turnieju

 Organizator