Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR18/2023 WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

KOMUNIKAT NR.18/2023

WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

 

Wydział Sportowy WM OZB informuje że w dniach 21-26.11.2023 r. odbędzie w Ciechocinku Międzynarodowy Puchar Polski U-15 i U-17 kobiet i mężczyzn.

 

W związku z tym że do zawodów zgłoszenia dokonywane są wyłącznie przez Okręgowe Związki Bokserskie, Wydział Sportowy  WM OZB zwraca się o podawanie chętnych do udziału w mistrzostwach na adres e-mailowy ;  wojciech.nagorny@interia.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2023 r.

 

W zgłoszeniu należy podać :

  • Imię i nazwisko zawodnika
  • Kategorię wagową
  • Numer PESEL
  • Pełną nazwę klubu
  • Imię i nazwisko trenera
  • Rok urodzenia trenera
  • Nr. aktualnej licencji zawodnika
  • Nr. aktualnej licencji trenera

 

WAŻNE!

Do zawodów zgłoszeni zostaną tylko zawodniczki  klubów, które  dokonały wpłaty składek członkowskich do Warszawsko-Mazowieckiego OZB za rok 2023.

Kluby ,które tego nie dokonały będą traktowane jako nie uczestniczące we współzawodnictwie sportowym.

 

1.CEL IMPREZY:

 Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników Pucharu Polski oraz popularyzacja boksu w kraju, w regionie Kujawsko-Pomorskim jak również w mieście Ciechocinku. Zdobywanie klas sportowych.

 2.ORGANlZATORZY:

Ciechociński Klub Bokserski „Potężnie”, Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Bokserski, Polski Związek Bokserski.

3.TERMIN l MIEJSCE ZAWODÓW:

Puchar Polski U-15, U–17 (K+M) odbędzie się w dniach 21-26.11.2023 r. w hali sportowej OSiR-u w Ciechocinku ul. Lipnowska 11C.

 4.UCZESTNlCTWO:

 W zawodach mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki U-15/K+M/ (roczniki 2008-2009) oraz U-17/K+M/ (roczniki 2006-2007) posiadający aktualną licencję zawodniczą PZB jak również książeczkę sportowo - lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do startu w zawodach bokserskich. Zawody odbędą się zgodnie z Regulaminem Pucharu Polski na rok 2023 oraz Regulaminem Sportowym i Opieki Zdrowotnej PZB. W zawodach mogą uczestniczyć również zawodnicy z klubów zagranicznych. Sędziowanie odbywać się będzie na kartach punktowych systemem 1+3. Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza Wydział Sędziowski i Sportowy PZB. Zawodnicy boksują we własnym sprzęcie.

 Zgodnie z uchwałą Zarządu PZB ustala się opłatę startową za udział zawodnika w wysokości 65 zł - płatne na konto organizatora CKB „Potężnie” Ciechocinek: PKO BP 89 1020 5200 0000 4102 0059 8151 do dnia 15.11.2023 r.

 5. ZAKWATEROWANIE l WYŻYWIENIE:

Uczestnicy Pucharu Polski zakwaterowani zostaną w Hotelach – Austeria ul. Bema 32 Ciechocinek Tel. 54 231 70 00 koszt noclegu 150 zł. /ze śniadaniem/.

 Akacja Medical Resort ul. Mickiewicza 6, Ciechocinek Tel. 666 689 001 koszt noclegu 150 zł./ze śniadaniem/.

 Pensjonat pod Jemiołą: ul. Widok 7, Ciechocinek, tel. 54 413 93 00 koszt noclegu 150 zł./ze śniadaniem/.

Uczestnicy zawodów dokonują rezerwacji we własnym zakresie. O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy zawodów będą mieli również możliwość zakupu obiadów 20zł, kolacji 20zł w restauracji Teatralna ul. Kopernika2 tel. Kontaktowy: 535417125.

 6. ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW:

 Należy wysłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenia.pzb@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2023 r. Zawodników do zawodów zgłaszają OZB. Druki “zgłoszenie do zawodów centralnych” do pobrania na stronie internetowej PZB w zakładce DOKUMENTY - DO POBRANIA. W przypadku braku wpłaty wpisowego jak również zawodnicy zgłoszeni po terminie nie zostaną dopuszczeni do zawodów.

 7.NAGRODY:

 Organizator zapewnia medale i dyplomy, a dla najlepszych zawodników okolicznościowe puchary.

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Uczestnicy muszą być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodników. Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu Pucharów Polski U-15 i U-17 w przypadkach spornych.

Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).

Konferencja techniczna i losowanie oraz waga i badanie lekarskie odbędzie się w Hotelu Austeria ul. Bema 32 Ciechocinek

Organizator

 

PROGRAM

Międzynarodowego Pucharu Polski U–15, U-17 (K+M) Ciechocinek 21-26.11.2023 r.

21.11.2023 r. (wtorek)

 - godz. 10:00-13:00 - rejestracja, badania lekarskie i waga zawodników

- godz. 15:00 - konferencja techniczna i losowani

- godz. 18:00 - walki eliminacyjne

 

22.11.2023 r. (środa)

 - godz. 7:00 -8:00 - badania lekarskie i waga zawodników

 - godz. 11:00 - walki eliminacyjne

- godz. 16:00 - walki eliminacyjne

 

23.11.2023 r. (czwartek)

- godz. 7:00 -8:00 - badania lekarskie i waga zawodników

- godz. 11:00 - walki eliminacyjne

- godz. 15:45 - Uroczyste Otwarcie

- godz. 16:00 - walki eliminacyjne

 

 24.11.2023 r. (piątek)

- godz. 7:00 -8;00 - badania lekarskie i waga zawodników

 - godz. 11:00 - walki ćwierćfinałowe

- godz. 16:00 - walki ćwierćfinałowe

 

25.11.2023 r. (sobota)

- godz. 7:00 - 8:00 - badania lekarskie i waga zawodników

- godz. 11:00 - walki półfinałowe

- godz. 16:00 - walki półfinałowe

 

26.11.2023 r. (niedziela)

- godz. 7:00 - 8:00 - badania lekarskie i waga zawodników

- godz. 11:00 - walki finałowe

 

UWAGA: Program może ulec zmianie w zależności od ilości otrzymanych zgłoszeń. Ewentualna zmiana programu zostanie ogłoszona po zamknięciu listy zgłoszeń