Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR7/2020 WYDZIAŁU WYSZKOLENIA WM OZB

 

KOMUNIKAT NR.7/2020

WYDZIAŁU WYSZKOLENIA WM OZB

 

W związku z panującą pandemią i wynikającą z niej przerwą w treningach ;Wydział Wyszkolenia WM OZB zwraca się z prośbą do Klubów zrzeszonych w Warsz.-Mazow. OZB o podanie aktualnej listy trenujących zawodników.

Prośba ta związana jest z organizacją w sierpniu 2020 roku akcji szkoleniowej kadry WM OZB.

Zgłoszenia oraz chęć uczestnictwa w akcji należy zgłaszać do Przewodniczącego Wydziału Wyszkolenia WM OZB p. Dariusza Karpińskiego.

 

 

Przew. Wydz. Wyszk. WM OZB

Dariusz Karpiński