Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY II ELIMINACJI DO OOM - KADETKI

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY II Eliminacji do IX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży kadetek Gliwice, 25-28.04.2019 r. 1. CEL IMPREZY: Wyłonienie 2 najlepszych zawodniczek w każdej wadze do turnieju finałowego OOM, popularyzacja boksu kobiecego na terenie kraju, w regionie Śląskim 2. ORGANIZATORZY: Polski Związek Bokserski, Okręgowy Związek Bokserski w Katowicach oraz klub GUKS Carbo Gliwice. 3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: II Eliminacja do OOM organizowana będzie w dniach 25-28.04.2019 r. w Gliwicach w Hali Sportowej przy ul. Kozielskiej 1. 4. UCZESTNICTWO: W zawodach mogą brać udział zawodniczki urodzone w latach 2003- 2004 (15 – 16 lat), zarejestrowane w elektronicznym systemie licencji PZB oraz posiadające aktualną licencję PZB jak również książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do startu w zawodach bokserskich. Zawody odbędą się zgodnie z Regulaminem IX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży kadetek na rok 2019 (dostępnym na stronie internetowej PZB) oraz Regulaminem Sportowym i Opieki Zdrowotnej PZB. Ustala się opłatę startową za udział zawodniczki w wysokości 40 zł – płatne przed konferencją techniczną i losowaniem. 5. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Rezerwacje prosimy zamawiać: - Hotel Diament Ekonomy Gliwice ul. Zwycięstwa 42 tel: 32 231 18 21 - Hostel Gliwice ul. Wieczorka 22 tel: 506 448 104 - Hotel Awa Gliwice ul. Pszczyńska 113 tel: 32 237 81 06 - Park Hotel Diament Zabrze ul. 3 Maja 122A tel: 32 721 10 00 6. ZGŁOSZENIA: prosimy kierować elektronicznie na adres e-mailowy: biuro@pzb.com.pl 7. i piotrbyrdy@op.pl do dnia 20.04.2019 r.(zgodnie z Uchwałą Zarządu PZB, zawodniczki nie zgłoszone lub zgłoszone po terminie, nie będą mogły uczestniczyć w Eliminacjach). Zawodniczki do zawodów zgłaszają kluby lub OZB. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodniczki, klub, kategorię wagową, nr licencji. Po zgłoszeniu zawodniczka nie może zmieniać kategorii wagowej. Prosimy również zgłaszać delegowanego sędziego. W przypadku zagwarantowania sobie miejsca dającego start w zawodach finałowych a oddania następnej walki walkowerem bez wyraźnej kontuzji powoduje nie dopuszczenie zawodniczki do zawodów finałowych . W związku z powołaniem najlepszych niektórych zawodniczek na Mistrzostwa Europy, w kwalifikacjach muszą zostać rozegrane walki o 3 miejsce w wybranych kategoriach wagowych. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Uczestnicy powinny być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodniczek, kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodniczki. Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Kadetek w przypadkach spornych. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu). 9. UWAGA: Okręgowe związki Bokserskie mogą na własny koszt delegować jednego sędziego. Sędziego głównego zawodów i delegata sportowego deleguje PZB. P R O G R A M 25.04.2019 r. (czwartek)  do godz.12:00 – przyjazd ekip  godz. 12:00 - 14:00 – badania lekarskie i waga zawodniczek  godz. 15,00 – konferencja techniczna i losowanie  godz. 17:00 - walki 26.04.2019 r. (piątek)  godz. 07:00-08:00 – badania lekarskie i waga zawodniczek  godz. 11:00 – I seria walk  godz. 16:00 – II seria walk 27.04.2019 r. (sobota)  godz. 07:00-08:00 – badania lekarskie i waga zawodniczek  godz. 11:00 – I seria walk  godz. 17:00 – II seria walk 28.04.2019 r. (niedziela)  godz. 7:00 – 8:00 – badania lekarskie i waga zawodniczek  godz. 11:00 – walki  ok. godz. 13:00 – zakończenie eliminacji Ze sportowym pozdrowieniem O R G A N I Z A T O R