Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW MAZOWSZA MŁODZIKÓW

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

MISTRZOSTWA MAZOWSZA MŁODZICZEK I MŁODZIKÓW

WARSZAWA 11-12.09.2021 r.

 

W dniach 11-12.09.2021 r. zostaną rozegrane w Warszawie , w Sali Akademii Walki Warszawa przy ul. Kinowej 19 Mistrzostwa Mazowsza Młodzików.

W przypadku zgłoszenia się mniejszej ilości zawodników zawody mogą być skrócone do 1 dnia.

 

1.CEL ZAWODÓW.

  • Popularyzacja pięściarstwa na terenie Mazowsza.
  • Wyłonienie mistrza Mazowsza.
  • Realizacja przygotowań do Mistrzostw Polski Młodzików
  • Realizacja wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w grupie 14 lat.
  • Zdobycie przez zawodników klas sportowych.
  • Przeprowadzenie doboru zawodników do kadry wojewódzkiej.

 

2.ORGANIZATOR ZAWODÓW.

·         Organizatorem turnieju  jest Warszawsko Mazowiecki OZB oraz Akademia Walki Warszawa

 

3.UCZESTNICTWO.

·         W zawodach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w roku 2007.

·         W Mistrzostwach mogą brać udział zawodnicy  posiadający aktualną licencję zawodniczą WM OZB oraz książeczkę sportowo lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi z wpisami zgodnymi z wytycznymi Ministerstwa  Zdrowia i Regulaminem Opieki Medycznej PZB. Oraz wypełnionym zaświadczeniem COVID 19.

·         W zawodach mogą startować zawodnicy z klubów, które posiadają aktualną licencję klubową.

·         Dopuszcza się zawodników wyłącznie posiadających obywatelstwo polskie.

·         Dopuszcza się do zawodów zawodników niestowarzyszonych.

·         Prawo startu mają zawodnicy startujący w sportach fizycznego kontaktu takich jak: Aikido, walki w klatce, Judo, Ju-jitsu, Karate, Kendo, Kickboxing, K-1, Muay Tai, MMA, Sambo, Savate, Sumo, Taekwondo, Wrestling, Wushu itp. (zgodnie z uchwałą Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego)

 

4.SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW.

·         Zgodnie z Regulaminami Polskiego Związku Bokserskiego.

·         Zawodnicy walczą 3 rundy po 1,5 minuty z jednominutowymi przerwami między rundami.

·         Sprzęt do startu w zawodach (kaski i rękawice bokserskie), posiadający atest AIBA tj. Adidas ,  Top Ten,  Wesing,  Sting, Green Hill, TaiShan, SportCom  zapewnia organizator. Ponadto zawodnik zobowiązany jest do posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby, suspensorium oraz bandaży na dłoniach.

·         We wszystkich kategoriach wagowych używa się rękawic 10-cio uncjowych

·         Rękawice muszą posiadać zapięcie Velcro (rzepy).

·         Zawodnicy muszą używać bandaży nie dłuższych niż 4,5 m i nie krótszych niż 2,5 m o szerokości 5,7 cm  z zapięciem typu Velcro (rzepy).

·         Zawody rozgrywane sąw 16 kategoriach wagowych : 37-40 kg , 42 kg, 44 kg, 46 kg,48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg,70 kg, 75 kg, 80 kg, 90 kg

·         Zawody rozgrywane są systemem pucharowym /zawodnik przegrywający odpada.

·         Zestawienie par ustala się drogą losowania

·         WM OZB zastrzega sobie prawo do rozstawiania zawodników

·         Zawodników obowiązuje zakaz występowania w strojach reprezentacji Polski.

·         Zawodników obowiązuje start w kaskach, rękawicach oraz strojach  koloru narożnika z jakiego wychodzi do walki ( czerwony lub niebieski).

·         Zawodników obowiązuje zakaz startu w ochraniaczu na zęby koloru czerwonego lub elementami czerwonymi.

·         Sposób sędziowania  odbywa się  systemem tradycyjnym (karty punktowe) 1+3.

·         Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.

 

·         WAŻNE  !!!!!!

ZAWODNIKÓW NA WADZE OBOWIĄZUJĄ MASECZKI ZASŁANIAJĄCE NOS ORAZ USTA.

 

5.ZGŁOSZENIA.

·         Zgłoszenia do zawodów należy przedkładać do 6.09.2021 r. na adres e-mail wojciech.nagorny@interia.pl  oraz akademia@akademiawalki.com

 

·         Zawodnicy zgłoszeni do zawodów przedkładają podczas kontroli wagi kartę zdrowia oraz dowód tożsamości.

·         Weryfikację i ostateczne potwierdzenie startu zgłoszonych zawodników do zawodów przeprowadza Wydziały Sportowy i Wyszkolenia WM OZB.

 

 

11.09.2021 r

 

Godz. 8.00-9.00 – waga i badanie lekarskie

Godz.9.30- konferencja techniczna/losowanie

Godz. 11.00 – walki turniejowe

 

12.09.2021 r.

 

Godz. 8.00-9.00 – waga i badanie lekarskie

Godz. 11.00 – walki turniejowe

V-ce Prezes ds. Sportowych WM OZB

Wojciech Nagórny

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XXIX TURNIEJ PAWEŁ SKRZECZ ZAPRASZA

 

Uwaga dnia 11 .września 2021 (sobota) w klubie Akademia Walki na ulicy Kinowej 19 odbędzie się XXIX Turniej Bokserski „Paweł Skrzecz Zaprasza” . Od razu na wstępie zaznaczamy, że ze względu na dużą liczbę zainteresowanych i dużą liczbę zgłoszeń na poprzednich turniejach - 120 zawodników- zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników. Zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 06.09.2021 (poniedziałek) Prawo startu mają wszystkie kategorie wiekowe a także adepci, którzy toczyć będą walki sparingowe. Każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania od lekarza sportowego oraz orzeczenie, że jest zdolny do treningów i do brania udziału w zawodach. Ze względu na bezpieczeństwo, seniorzy również startują w kaskach ochronnych na głowę, Ci którzy się do tego nie dostosują nie zostaną dopuszczeni do zawodów.
Ponadto w trakcie trwania turnieju przyznamy szczególne wyróżnienia w następujących kategoriach:
- Najlepszy zawodnik Turnieju
- Najlepsza zawodniczka Turnieju
- Najlepszy klub Turnieju
Zgłoszenia uczestników przyjmujemy za pośrednictwem wiadomości prywatnych na Facebooku oraz maila akademia@akademiawalki.com. W treści zgłoszenia muszą być zawarte następujące informacje:
- imię i nazwisko zawodnika;
- wiek - rocznik;
- waga;
- liczba rozegranych walk;
- nazwa klubu.
Kto pierwszy ten lepszy! :)

Prawo startu mają wszystkie kategorie wiekowe, a także adepci, którzy toczyć będą walki sparingowe. Seniorzy przed rozpoczęciem turnieju muszą wnieść opłatę startową w wysokości 50zł Opłaty należy dokonać w recepcji klubu. Należy pamiętać, że opłatę wnosimy jedynie w formie gotówki. Każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania od lekarza sportowego oraz orzeczenie, że jest zdolny do treningów i do brania udziału w zawodach. Ze względu na bezpieczeństwo, seniorzy dodatkowo startują w kaskach ochronnych na głowę, Ci którzy się do tego nie dostosują nie zostaną dopuszczeni do zawodów.