Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY PŁOCK 3-4.12.2022

Komunikat Organizacyjny

Turnieju bokserskiego

 

1. Organizatorzy turnieju:

 • Sekcja bokserska Wisła Płock,
 • Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski.

2. Terminy zawodów:

 • 03-04.12.2022 r.

3. Miejsce zawodów:

 • Płock – hala sportowa „Borowiczki” ul. Korczaka 10.

4. Uczestnictwo:

 • Prawo startu w zawodach mają zawodnicy oraz zawodniczki z roczników 2009 i starsi, posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi.
 • Walki odbywać się będą według regulaminu PZB.
 • W danej kategorii wagowej startuje maks. 4 zawodników. O uczestnictwie w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Uczestnicy muszą posiadać ubezpieczenie od NNW i OC.
 • Każdy z klubów może posiadać własny sprzęt turniejowy zgody z regulaminem PZB (posiadający atest AIBA).
 • Zawody rozgrywać się będą według regulaminu PZB.

5. Zgłoszenia do turnieju należy kierować do dnia 30 listopada 2022 r. na adresy e-mail:

W zgłoszeniu należy podać:

 • imię i nazwisko zawodnika/zawodniczki,
 • data urodzenia zawodnika/zawodniczki,
 • nazwa klubu reprezentowanego przez zawodnika/zawodniczkę,
 • imię i nazwisko opiekuna/trenera,
 • telefon kontaktowy do opiekuna/trenera.

6. Program zawodów:

                I dzień

                godz. 9.00 – 10.00 – badania lekarskie i waga

                godz. 12.00 – start walk półfinałowych

                II dzień

                godz. 8.00 – 9.00 – badania lekarskie i waga

                godz. 11.00 – start walk finałowych

6. Warunki finansowe:

Przejazd, nocleg oraz wyżywienie uczestników zawodów po stronie klubów/uczestników.

7. Informacje:

Konrad Kowal (koordynator sekcji bokserskiej Wisła Płock) – 796 532 591 lub kowal.konrad@wp.pl,

Wojciech Nagórny (Wydział Sportowy WMOZB) – 665 411 710 lub wojciech.nagorny@interia.pl.