Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY STREFY DO OOM

Komunikat Organizacyjny

Międzywojewódzkich Mistrzostw Juniorów Młodszych

II strefa eliminacji do OOM 2021 w boksie olimpijskim

 

1. Organizatorzy turnieju:

  • Sekcja bokserska Wisła Płock,
  • Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski.

2. Terminy zawodów:

  • 22-23.05.2021 r.

3. Miejsce zawodów:

  • Hala sportowa „Borowiczki” przy SP 20, ul. Korczaka 10, PŁOCK.

4. Uczestnictwo:

  • Prawo startu w zawodach mają finaliści I strefy eliminacyjnej, która odbywała się w ramach danego OZB (WMOZB i ŁOZB) z roczników 2005-2006, posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi oraz aktualną licencją PZB.
  • Walki odbywać się będą według regulaminu PZB (3 rundy po 2 minuty z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami).
  • Uczestnicy muszą posiadać ubezpieczenie od NNW i OC.
  • Każdy z klubów musi posiadać własny sprzęt turniejowy zgody z regulaminem PZB (rękawice 10 oz. oraz kaski z atestem AIBA).
  • Zawody rozgrywać się będą według regulaminu PZB.

5. Zgłoszenia do turnieju dokonuje dany OZB.

6. Program zawodów:

                I dzień

                godz. 10.00 – 11.00 – badania lekarskie i waga

                godz. 11.30 – 11.30 – konferencja techniczna / losowanie

                godz. 14.00 – start walk półfinałowych

                II dzień

                godz. 10.00 – 11.00 – badania lekarskie i waga

                godz. 14.00 – start walk finałowych

6. Warunki finansowe:

Przejazd, nocleg oraz wyżywienie uczestników zawodów po stronie klubów/uczestników.

7. Informacje:

Wojciech Nagórny (Wydział Sportowy WMOZB) – 665 411 710 lub wojciech.nagorny@interia.pl,

Konrad Kowal (koordynator sekcji bokserskiej Wisła Płock) – 796 532 591 lub kowal.konrad@wp.pl.