Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT ZARZĄDU WM OZB

KOMUNIKAT  ZARZĄDU

WARSZAWSKO-MAZOWIECKIEGO

OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO

 

Zarząd Warszawsko Mazowieckiego Okręgowego Związku Bokserskiego informuje iż zgodnie z § 22 pkt. 2 Statutu WM OZB oraz uchwałą Zarządu WM OZB z dnia 17.06.2020 r. w dniu 25.07.2020 r. odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Warszawsko Mazowieckiego Okręgowego Związku Bokserskiego.

Miejscem Walnego Zebrania Delegatów WM OZB jest  hotel „PRYMUS” w Radomiu przy  ul. Stefana Czarnieckiego 69.

 

 Pierwszy termin 25.07.2020 r – godz. 11.00

 Drugi termin 25.07.2020 r. – godz. 11.30

 

Zgodnie z § 24 pkt. 1 Statutu WM OZB z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Delegatów WM OZB  mają prawo wziąć udział delegaci członków zwyczajnych WM OZB (klubów) i posiadający pisemne upoważnienie klubów , z których zostali wydelegowani.

Ilość  delegatów przypadających na kluby obliczana jest na podstawie Statutu WM OZB § 24 pkt. 1 podpunkty 1, 2, 3. 4.

Imienną listę delegatów należy przesłać do dnia 12.07.2020 r. na adres e-mailowy wojciech.nagorny@interia.pl

 

 

 UWAGA !

Zgodnie z uchwałą Zarządu WM OZB z dnia 17.06.2020 r. prawo udziału w Walnym Zebraniu Delegatów WM OZB będą posiadali tylko ci delegaci, których kluby sportowe będą miały uregulowane (opłacone) do OZB składki członkowskiego za lata 2017, 2018, 2019, 2020.

W przypadku braku opłaconych składek delegaci nie będą mieli prawa udziału w Zebraniu.

Uzupełnienie składek członkowskich można dokonać do dnia 12.07.2020r.

 

Zgodnie z § 25 pkt. Statutu WM OZB  w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym Delegatów WM OZB mogą również wziąć udział członkowie władz WM OZB , którzy nie zostali wybrani delegatami, członkowie honorowi i wspierający WM OZB oraz zaproszeni goście.

 

Za ZarządWM OZB

Prezes Zarządu

Stanisław Dobosz

 

 

 

 

W załączeniu:

-Tabela punktacji/ ilość mandatów

-  Porządek obrad

- Regulamin obrad

-Regulamin wyborów

 

Klub

2016

2017

2018

2019

2020

Razem

Wsp.

Ma

BKS Radomiak  Radom

102

227

284

360

10

973

4,10

4

RKB Boxing  Radom

99

148

154

295

 

696

2,93

3

NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki

63

120

246

249

 

678

2,86

3

BTS 1926  Broń Radom

96

140

241

160

 

607

2,56

3

Legia Fight Club Warszawa

51

155

144

182

 

532

2,25

2

Żoliborska Szkoła Boksu

 66

126

127

123

30

472

1,99

2

KS Raszyn

80

117

109

107

 

413

1,74

2

Legion. Akad.Sport.Walki

 18

 48

77

168

 

311

1,31

1

Akademia Walki Warszawa

130

38

86

46

 

300

1,26

1

Knock Out Bielany

42

68

65

79

 

254

1,07

1

UKS Champion Wołomin

67

47

75

47

 

234

0,98

1

UKS Gladiator Warszawa

 34

48

57

87

 

226

0,95

1

UMKS Victoria Ostrołęka

48

90

34

12

 

184

0,77

1

KB Legia Warszawa

28

45

34

40

 

147

0,62

1

SMS Warszawa

 28

33

41

39

 

141

0,59

1

X Fight Club Piaseczno

 22

33

 24

21

 

100

0,42

1

UOLKA Ostrów Mazowiecka

8

17

37

 15

 

77

0,32

1

Fenix Fight Club Warszawa

52

 

17

 

 

69

0,29

1

Wisła Płock

6

27

16

16

 

65

0,27

1

M&J KO Boxing Płońsk

6

14

30

 11

 

61

0,25

1

KS Red Gloves Warszawa

6

13

16

16

 

51

0,21

1

Pięściarz Warszawa

6

10

14

16

 

46

0,19

1

Klub Rocky Żyrardów

6

12

18

8

 

44

0.18

1

UKS Box Garda Marki

4

12

14

12

 

42

0,17

1

Palestra Warszawa Team

4

10

10

16

 

40

0,16

1

Uniq Fight Club Warszawa

12

 

 11

 12

 

35

0,14

1

MKS Gimnazjon APIN Wyszków

 4

5

 10

10

 

29

0,12

1

Semiramida Pułtusk

4

8

6

2

 

20

0.08

1

KS Zamłynie Radom

   

6

14

 

20

0,08

1

  Pozostałe kluby, które ie zdobyły w okresie sprawozdawczym żadnego punktu, otrzymują 1 mandat i są to: Korona Góra Kalwaria, UKS Boxing Team Ostrów Mazow., Czarni Regimin, Ciechanowski Klub Bokserski, Centrum Walki Warszawa, Champion Ostrołęka, Kpmbat Fight Club Warsawa, Gimnzjon Warszawa, Budowlani Płońsk, Skorpion Warszawa, Nokaut Gym Warszawa KB Krakowiany Pruszków, Sportowy Żyrardów, Power Siedlce.

Ilość punktów 6867      Współczynnik 237