Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNKAT NR.8/2022 WYDZIAŁU WYSZKOLENIA WM OZB

Komunikat Wydziału Wyszkolenia 

 

Wydział wyszkolenia WMOZB powołuje następujących zawodników na zgrupowanie szkoleniowe w Dobczycach w terminie 24 - 29 października.:

1. Askhabov Sejfulla

2. Dołowy Daniel

3. Dudajek Emilian

4. Gołębiewski Filip

5. Strzelec Damian

6. Sulęcki Paweł

7. Sulęcki Jakub

8. Szafarz Józef

9. Zananiec Cezary

Powołani zawodnicy winni się stawić w Ośrodku w Doczycach ul. Jałowcowa 30

24 października do godz. 14.00.

 

                                       Dariusz Karpiński