Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

MISTRZOSTWA WARSZAWY JUNIORÓW MŁODSZYCH

Komunikat Organizacyjny

Mistrzostw Warszawy Juniorów Młodszych

w boksie olimpijskim 2021

 

1. Organizatorzy turnieju:

 • Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski.

2. Terminy zawodów:

 • 08-09.05.2021 r.

3. Miejsce zawodów:

 • Warszawa ul. Kinowa 19, sala sportowa UKS Akademia Walki

4. Uczestnictwo:

 • Prawo startu w zawodach mają zawodnicy oraz zawodniczki z roczników 2005-2006, posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi oraz aktualną licencją PZB.
 • Walki odbywać się będą według regulaminu PZB (3 rundy po  2 minuty z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami).
 • Uczestnicy muszą posiadać ubezpieczenie od NNW i OC.
 • Każdy z klubów musi posiadać własny sprzęt turniejowy zgodny z regulaminem PZB (rękawice 10 oz. we wszystkich kategoriach wagowych oraz kaski z atestem AIBA).
 • Każdy z uczestników turnieju musi posiadać wypełnione zaświadczenia COVIDOVE (zawodnik, trener, sędzia itd.)
 • Zawody rozgrywać się będą według regulaminu PZB.

5. Zgłoszenia do turnieju należy kierować do dnia 04 maja 2021 r. na adresy e-mail:

W zgłoszeniu należy podać:

 • imię i nazwisko zawodnika/zawodniczki,
 • numer licencji zawodnika/zawodniczki,
 • data urodzenia zawodnika/zawodniczki,
 • nazwa klubu reprezentowanego przez zawodnika/zawodniczkę.

 

6. Program zawodów:

                I dzień  - 08.05.2021

                godz. 8.00 – 09.00 – badania lekarskie i waga

                godz. 9.30 - losowanie

                godz. 11.00 –   rozpoczęcie walk  

                II dzień 09.05.2021

                godz. 8.00 – 9.00 – badania lekarskie i waga

                godz. 11.00 – rozpoczęcie walk finałowych

6. Warunki finansowe:

Przejazd, nocleg oraz wyżywienie uczestników zawodów po stronie klubów/uczestników.

7. Informacje:

Wojciech Nagórny (Wydział Sportowy WMOZB) – 665 411 710 lub wojciech.nagorny@interia.pl,

 

 • WAŻNE  !!!!!!

ZAWODNIKÓW NA WADZE OBOWIĄZUJĄ MASECZKI ZASŁANIAJĄCE NOS ORAZ USTA

 

 

XXVIII TURNIEJ PAWEŁ SKRZECZ ZAPRASZA

Uwaga dnia 8 maja 2021 (sobota) w klubie Akademia Walki na ulicy Kinowej 19 odbędzie się XXVIII Turniej Bokserski „Paweł Skrzecz Zaprasza” . Od razu na wstępie zaznaczamy, że ze względu na pandemię zmuszeni jesteśmy do ograniczenia ilości startujących zawodników. Zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 04.05.2021 (wtorek) Prawo startu mają wszystkie kategorie wiekowe a także adepci, którzy toczyć będą walki sparingowe. Każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania od lekarza sportowego oraz orzeczenie, że jest zdolny do treningów i do brania udziału w zawodach. Ze względu na bezpieczeństwo, seniorzy również startują w kaskach ochronnych na głowę, Ci którzy się do tego nie dostosują nie zostaną dopuszczeni do zawodów.
Ponadto w trakcie trwania turnieju przyznamy szczególne wyróżnienia w następujących kategoriach:
- Najlepszy zawodnik Turnieju
- Najlepsza zawodniczka Turnieju
- Najlepszy klub Turnieju
Zgłoszenia uczestników przyjmujemy za pośrednictwem wiadomości prywatnych na Facebooku oraz maila akademia@akademiawalki.com. W treści zgłoszenia muszą być zawarte następujące informacje:
- imię i nazwisko zawodnika;
- wiek - rocznik;
- waga;
- liczba rozegranych walk;
- nazwa klubu.
Kto pierwszy ten lepszy! :)

 • WAŻNE  !!!!!!

ZAWODNIKÓW NA WADZE OBOWIĄZUJĄ MASECZKI ZASŁANIAJĄCE NOS ORAZ UST

 • Każdy z uczestników turnieju musi posiadać wypełnione zaświadczenia COVIDOVE (zawodnik, trener, sędzia itd.)