Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

REGULAMIN PUCHARU POLSKI U-15 KOBIET I MĘŻCZYZN

REGULAMIN ROZGRYWEK II PUCHAR POLSKI U-15 KOBIET W BOKSIE NA ROK 2023

1.Cel rozgrywek. •

Rozgrywki o Puchar Polski mają służyć rozwojowi boksu młodzieżowego w kraju.

 • Zdobywanie klas sportowych.

 • Realizacja krajowego systemu współzawodnictwa sportowego.

• Wyłonienie najlepszych zawodników w tej grupie wiekowej.

 2.Termin i miejsce zawodów.

• Zawody odbędą się w dniach 21-26.11.2023 r. w Ciechocinku.

 3. Organizator

• CKB Potężnie Ciechocinek, • PZB.

4.Uczestnictwo. •

 Prawo startu w zawodach mają zawodniczki urodzone w latach 2008- 2009.

 • Posiadający aktualną licencję PZB oraz książeczkę sportowo – lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi.

 • W zawodach mogą brać udział zawodniczki z klubów, które posiadają aktualną licencję klubową oraz licencję OZB. Do zawodów zawodniczki zgłaszają Okręgowe Związki Bokserskie

 • W zawodach mogą brać udział zawodniczki niestowarzyszone posiadające licencję PZB.

• W zawodach mogą brać udział zawodniczki nieposiadające obywatelstwa polskiego.

 • Zgodnie z uchwałą Zarządu prawo startu mają zawodnicy startujący w sportach fizycznego kontaktu takich jak: Aikido, walki w klatce, Judo, Ju-jitsu, Karate, Kendo, Kickboxing, K-1, Muay Tai, MMA, Sambo, Savate, Sumo, Taekwondo, Wrestling, Wushu posiadający licencję PZB.

 • Zgodnie z Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego nr 2/12/21 z dnia 04.12.2021 r., wszystkie zawodniczki mają obowiązek oficjalnego ważenia w dniu rejestracji, niezależnie od tego czy walczą pierwszego dnia. Podczas rejestracji zawodniczki przedkładają książeczki sportowo-lekarskie, dowód tożsamości oraz oświadczenia ciążowe u delegata sportowego lub u osoby przez niego wyznaczonej i zatwierdzonej przez sędziego głównego. 5.Sposób przeprowadzenia zawodów.

 • Rozgrywki mają charakter indywidualno-drużynowy szczebla centralnego.

• Nadzór nad nimi sprawuje Wydział Wyszkolenia oraz Wydział Sportowy w sprawach sportowych.

 • Zawody rozgrywane są systemem pucharowym /zawodniczka przegrywająca odpada/. • Zestawienie par ustala się drogą losowania.

 • Czas trwania walk wynosi 3 rundy po 1,5 minuty,

• Zawody rozgrywane są w 13 kategoriach wagowych: 44-46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, +80 kg.

 • Zawodniczki obowiązuje zakaz występowania w strojach reprezentacji Polski.

• Zawodniczki obowiązuje start w rękawicach, kaskach oraz stroju (koszulka i spodenki/spódniczka) koloru narożnika z jakiego wychodzą do walki (czerwony lub niebieski).

 • Zawodniczki w zawodach startują we własnym sprzęcie (posiadającym atest IBA) tj. Adidas, Top Ten, Wesing, Sting, Green Hill, TaiShan. Ponadto zawodniczka zobowiązana jest do posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby, /można używać ochraniaczy na łono/ oraz bandaży na dłoniach. Koszulki muszą być bez kołnierzyka i rękawów zakrywające piersi i plecy, a włosy mogą być zabezpieczone jedynie przez gumkę lub wstążkę a zakazane jest używanie siatki do włosów, osłony włosów, szpilek, spinek itp., krótkie spodenki lub spódniczki nie sięgające za kolano.

 • Zawodniczki muszą posiadać dopasowany specjalistyczny ochraniacz na piersi.

 • Zawodniczki przed walką muszą złożyć informację o ich stanie fizycznym (oświadczenie ciążowe) podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego.

• Rękawice muszą posiadać zapięcie Velcro (rzepy).

 • Zawodniczki muszą używać bandaży nie dłuższych niż 4,5 m i nie krótszych niż 2,5 m o szerokości 5,7 cm z zapięciem typu Velcro (rzepy).

• Zakazuje się używać w czasie walki ochraniaczy na zęby koloru czerwonego lub z elementami czerwonymi.

 • Wydział wyszkolenia zastrzega sobie prawo rozstawiania zawodniczek.

 5. Sposób sędziowania - karty punktowe 1+3.

 • Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza Wydział Sędziowski i Sportowy PZB. • Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w sprawach spornych.

 6.Punktacja sportowa.

 I miejsce 15 pkt

 II miejsce 12 pkt.

III-IV miejsce 10 pkt.

V -VIII miejsce 8 pkt.

W przypadku gdy w pierwszej walce turnieju zawodniczka nie wyjdzie do walki, nie zdobywa punktów. Medale i dyplomy należy obowiązkowo odbierać na podium w stroju sportowym. W przypadku nie stawienia się do dekoracji, zawodniczka zostaje pozbawiona medalu, dyplomu oraz przyznania punktów we współzawodnictwie sportowym PZB.

 7.Nagrody.

 • Za zajęcie I miejsca zawodniczka otrzymuje złoty medal i dyplom oraz zdobywa I klasę sportową.

• Za zajęcie II miejsca zawodniczka otrzymuje srebrny medal i dyplom oraz zdobywa I klasę sportową.

• Za zajęcie III miejsca zawodniczki otrzymują brązowe medale i dyplomy oraz zdobywają II klasę sportową

8.Warunki finansowe

• Koszty organizacji oraz delegacji funkcyjnych zawodów (komisja sędziowska i sportowa) ponoszą organizatorzy.

• Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia zawodników w czasie zawodów pokrywają organizacje delegujące (kluby sportowe, Okręgowe Związki Bokserskie).

 • Zgodnie z decyzją Zarządu PZB organizator może pobierać „startowe” za start zawodnika w zawodach. Wysokość startowego podana będzie w pierwszym komunikacie organizacyjnym zawodów.

 Wydział Sportowy PZB

 

REGULAMIN ROZGRYWEK II PUCHAR POLSKI U-15 MĘŻCZYZN W BOKSIE NA ROK 2023

 

 1.Cel rozgrywek.

 • Rozgrywki o Puchar Polski mają służyć rozwojowi boksu młodzieżowego w kraju.

• Zdobywanie klas sportowych.

 • Realizacja krajowego systemu współzawodnictwa sportowego. • Wyłonienie najlepszych zawodników w tej grupie wiekowej.

2.Termin i miejsce zawodów.

 • Zawody odbędą się w dniach 21-26.11.2023 r. w Ciechocinku.

3. Organizator

 • CKB Potężnie Ciechocinek • PZB

4.Uczestnictwo.

 • Prawo startu w zawodach mają zawodnicy urodzeni w latach 2008- 2009.

 • Posiadający aktualną licencję PZB oraz książeczkę sportowo – lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi.

• W zawodach mogą brać udział zawodnicy z klubów, które posiadają aktualną licencję klubową oraz OZB. Do zawodów zawodników zgłaszają Okręgowe Związki Bokserskie

• W zawodach mogą brać udział zawodnicy niestowarzyszeni posiadający licencję PZB.

• W zawodach mogą brać udział zawodnicy nieposiadający obywatelstwa polskiego.

 • Zgodnie z uchwałą Zarządu prawo startu mają zawodnicy startujący w sportach fizycznego kontaktu takich jak: Aikido, walki w klatce, Judo, Ju-jitsu, Karate, Kendo, Kickboxing, K-1, Muay Tai, MMA, Sambo, Savate, Sumo, Taekwondo, Wrestling, Wushu posiadający licencję PZB.

• Zgodnie z Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego nr 2/12/21 z dnia 04.12.2021 r., wszyscy zawodnicy mają obowiązek oficjalnego ważenia w dniu rejestracji, niezależnie od tego czy walczą pierwszego dnia. Podczas rejestracji zawodnicy przedkładają książeczki sportowo-lekarskie, oraz dowód tożsamości u delegata sportowego lub u osoby przez niego wyznaczonej i zatwierdzonej przez sędziego głównego. 5.Sposób przeprowadzenia zawodów.

• Rozgrywki mają charakter indywidualno-drużynowy szczebla centralnego.

• Nadzór nad nimi sprawuje Wydział Wyszkolenia, Wydział Młodzieżowy oraz Wydział Sportowy w sprawach sportowych.

• Zawody rozgrywane są systemem pucharowym /zawodnik przegrywający odpada/.

 • Zestawienie par ustala się drogą losowania.

• Czas trwania walk wynosi 3 rundy po 2 minuty,

 • Zawodników obowiązuje posiadanie kasków, ochraniaczy na zęby, suspensorium oraz bandaży na rękach.

 • Zawody rozgrywane są w 13 kategoriach wagowych: 44-46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, +80 kg.

• Zawodników obowiązuje zakaz występowania w strojach reprezentacji Polski.

 • Zawodników obowiązuje start w stroju (koszulka, spodenki), rękawicach oraz kasku koloru narożnika z jakiego wychodzi do walki.

 • Zawodnicy w zawodach startują we własnym sprzęcie (posiadający atest IBA) tj. Adidas, Top Ten, Wesing, Sting, Green Hill, TaiShan. Ponadto zawodnik zobowiązany jest do posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby, suspensorium oraz bandaży na dłoniach.

• Rękawice muszą posiadać zapięcie Velcro (rzepy).

 • Zawodnicy muszą używać bandaży nie dłuższych niż 4,5 m i nie krótszych niż 2,5 m o szerokości 5,7 cm z zapięciem typu Velcro (rzepy).

• Zakazuje się używać w czasie walki ochraniaczy na zęby koloru czerwonego lub z elementami czerwonymi.

 • Wydział wyszkolenia zastrzega sobie prawo rozstawiania zawodników • Sposób sędziowania - karty punktowe.

 •5 Sposób sędziowania 1+3.

• Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza Wydział Sędziowski i Sportowy PZB.

• Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w sprawach spornych.

6.Punktacja sportowa.

 I miejsce 15 pkt

 II miejsce 12 pkt.

III-IV miejsce 10 pkt.

 V -VIII miejsce 8 pkt.

 W przypadku gdy w pierwszej walce turnieju zawodnik nie wyjdzie do walki, nie zdobywa punktów. Medale i dyplomy należy obowiązkowo odbierać na podium w stroju sportowym. W przypadku nie stawienia się do dekoracji, zawodnik zostaje pozbawiony medalu, dyplomu oraz przyznania punktów we współzawodnictwie sportowym PZB.

 7.Nagrody. •

Za zajęcie I miejsca zawodnik otrzymuje złoty medal i dyplom oraz zdobywa I klasę sportową.

• Za zajęcie II miejsca zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom oraz zdobywa I klasę sportową.

• Za zajęcie III miejsca zawodnicy otrzymują brązowe medale i dyplomy oraz zdobywają II klasę sportową

 8.Warunki finansowe

• Koszty organizacji oraz delegacji funkcyjnych zawodów (komisja sędziowska i sportowa) ponoszą organizatorzy.

• Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia zawodników w czasie zawodów pokrywają organizacje delegujące (kluby sportowe, Okręgowe Związki Bokserskie).

• Zgodnie z decyzją Zarządu PZB organizator może pobierać „startowe” za start zawodnika w zawodach. Wysokość startowego podana będzie w pierwszym komunikacie organizacyjnym zawodów. Wydział Sportowy PZB