Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

WYBORY WM OZB KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

WM OZB

W dniu dzisiejszym 25.07.2020 r. obyło się w Radomiu , w hotelu „PRYMUS” Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Warszawsko Mazowieckiego Okręgowego Związku Bokserskiego na którym zostało złożone przez ustępujący Zarząd sprawozdanie ze swojej  działalności a następnie wybrane zostały nowe władze na przyszłą czteroletnią kadencję.

Na Prezesa WM OZB delegaci  doceniając jego zaangażowanie i czteroletnią  pracę ponownie wybrali  P. Stanisława Dobosza.

Do Zarządy WM OZB  wybrani zostali i będą pełnili funkcje:

P. Adam Kusior        V-ce Prezes ds. Organizacji, Rozwoju i Spraw Zagranicznych

P.Dariusz Karpiński   V-ce Prezes ds. Wyszkolenia

P. Wojciech Nagórny  V-ce Prezes ds. Sportowych

P. Krzysztof Wójcik V-ce Prezes ds. Sędziowskich

P. Krzysztof Miałki  członek zarządu

P. Cezary Rzepnicki  członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna będzie działała w nastepującym składzie

P. Łukasz Malinowski

P. Jacek Dymowski

P. Konrad Kowal

 

V-ce Prezes ds. Sportowych

Wojciech Nagórny