Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

XI TURNIEJ IM. KAZIMIERZA PAŹDZIORA

Nie miną jeszcze echa  meczu Warszawa-Manchester z 30.11.2018 r. a już dwa dni później 2.12.2018 r. odbędzie się w Radomiu, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji XI Turniej Bokserski im. Kazimierza Paździora. Zawody rozpoczną się o godz. 13.00. Rozegranych zostanie kilkanaście walk a wezmą w nich udział zawodnicy reprezentujący kluby Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski, Łódzki Okręgowy Związek Bokserski, Świętokrzyski Okręgowy Związek Bokserski oraz Lubelski Okręgowy Związek Bokserski.Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy tym bardziej że wstęp na zawody jest bezpłatny.