Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

ZAPROSZENIE NA TURNIEJ

BKS Tiger Łomża
Podlaski Okręgowy Związek Bokserski
 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego o Puchar Prezydenta Miasta Łomża
Łomża 29-31.01.2021r.  
 
1. Cel imprezy
Rywalizacja Międzynarodowa
Popularyzacja sportu pięściarskiego i rozwijanie wśród młodzieży ambicji sportowych  w dążeniu  do mistrzostwa sportowego.
Promocja Miasta Łomża oraz Województwa Podlaskiego 
 
2. Termin i miejsce zawodów
Międzynarodowy Turniej Bokserski rozegrany zostanie w dniach  29-31.01.2021 w Łomży w Hali sportowej Szkoły Podstawowej nr.9 ul. Księżnej Anny 18
3. Organizator 
BKS Tiger Łomża
Podlaski Okręgowy Związek Bokserski w Białymstoku
Prezydent Miasta Łomża
Polski Związek Bokserski
 
4. Uczestnictwo:
W zawodach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach:
2003-2004 zgłoszeni do centralnej kartoteki PZB i posiadający aktualną licencję zawodniczą PZB oraz książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do startu         w zawodach bokserskich.
Kluby zobowiązuje się do wykupienia licencji klubowych i zawodniczych  PZB i OZB.
 
Czas walki:
 
Juniorzy  3 rundy po 3 minuty
 
 
Zawodnicy startują we własnym sprzęcie z atestem.
Obowiązujące kategorie wagowe: 
 
JUNIOR (2003-2004) 3 x 3 min 17-18 lat: 46-49; 52; 56; 60; 64; 69; 75; 81; 91; +91 
 
 
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem PZB i Regulaminem Opieki Zdrowotnej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Program zawodów
 
 
 
29.01.2021 Piątek
 
do godz. 11.00 przyjazd ekip Hotel Gromada ul. Rządowa 1 Łomża
godz. 11.00 – 13.00 badania i waga zawodników Hotel Gromada ul. Rządowa 1 Łomża
godz. 13.30 – 14.30 konferencja techniczna Hotel Gromada ul. Rządowa 1 Łomża
godz. 17.00 walki eliminacyjne Hala Szkoły Podstawowej nr.9 ul.Księżnej Anny 18
 
30.01.2021 Sobota
 
Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr.9 ul. Księżnej Anny 18
godz.      11.00     walki półfinałowe I seria
godz.      17.00    walki półfinałowe II seria
 
31.01.2021 Niedziela 
 
          Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr.9 ul. Księżnej Anny 18
         - godz.      11.00     walki finałowe
 
 
Zakwaterowanie zawodników i trenerów oraz wyżywienie. 
 
Hotel Gromada ul. Rządowa 1 Łomża tel. 502 456 052
6.  Zgłoszenia:
 
Termin przysyłania zgłoszeń do dnia 26.01.2021 na adres e-mail
 kunstler810@wp.pl  tel.606839752
 
 
 
 
 
                                                                               Prezes                                                                                    
 Podlaskiego  Okręgoweggo Związku Bokserskiego
                                                               Zbigniew Maleszewski                                                           
                     Vice Prezes 
Podlaskiego Okręgowego Związku Bokserskiego 
Tomasz Potapczyk