Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

ZEBRANIE TRENERÓW I ZARZĄDU WM OZB

Wydział Wyszkolenia WMOZB informuje, iż w dn. 21 stycznia 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej przy ul. Al. Jerozolimskie 11/19 odbędzie się zabranie trenerów klubów WMOZB.

Program zebrania obejmuje: projekt kalendarza na rok 2019, ustalenie składu kadr wojewódzkich , zgłoszenia propozycji do kalendarza przez trenerów, omówienie wyników roku 2018, sprawy różne.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dn. 14.stycznia.

          Przewodniczący Wydziału Wyszkolenia WMOZB       V- ce Prezes WMOZB 

                             Dariusz Karpiński                                        d/s wyszkolenia

                                                                                                 Adam Kusior

Po zakończeniu zebrania odbędzie się zebranie Zarządu WM OZB ok. godz. 12.30.