Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

                                                                                                                                                             Odcinek I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         dlaWMOZB

                               -----------------------------                                                                                            

                               Nr. licencji zawodnika

 

ZWOLNIENIE/SKREŚLENIE  ZAWODNIKA

 

                Nazwisko i imię____________________________________Imię ojca_____________

 

                Data i miejsce urodzenia_________________________________________________

                              

                Adres zamieszkania______________________________________________________

 

                 Niniejszym stwierdzam  że zawodnik________________________________________

                                                                   

                Został zwolniony/skreślony z dniem_____________z klubu______________________

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      __________________

                                                                                                                                 Podpis zawodnika

                                                                                                                                                                                  ______________dnia_______________20____r

        

            Akceptacja WM OZB

 

                                                                                                                            ___________________                        __________________

       Pieczęć i podpis                                                                                               Pieczęć i podpis

                                                                                                                                 kierownika klubu