Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR.2/2024 WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

KOMUNIKAT NR.2/2024

WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

 

Wydział Sportowy WM OZB informuje że w dniach 27.02-2.03.2024 odbędzie się I Turniej eliminacyjny kadetek do XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

W związku z tym że udział w turnieju zgłaszają Okręgowe Związki Bokserskie zwracamy się do klubów o zgłoszenia zawodniczek do dnia 18.02.2024 roku na adres e-mailowy : wojciech.nagorny@interia.pl .

 

W zgłoszeniu należy podać:

- Imię i nazwisko zawodniczki

- kategoria wagowa

- nr. PESEL

- Pełną nazwę macierzystego klubu

- Imię i nazwisko trenera

- Rok urodzenia trenera

- Nr. licencji zawodniczki

- Nr. licencji trenera

 

UWAGA !!!!

 

Niepełne zgłoszenia nie będą przyjmowane

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

I Eliminacja do XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Kadetek

Ciechocinek, 27.02-02.03.2024 r.

1. CEL IMPREZY: Wyłonienie 4 najlepszych zawodniczek w każdej wadze do turnieju finałowego OOM, popularyzacja boksu na terenie kraju, w regionie Kujawsko-Pomorskim, jak również w mieście Ciechocinek.

2. ORGANIZATORZY: Ciechociński Klub Bokserski „Potężnie”, Polski Związek Bokserski Warszawa.

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 27.02-02.03.2024 r. Hala sportowa OSiR-u w Ciechocinku ul. Lipnowska 11C.

 • UCZESTNICTWO: W zawodach mogą brać udział zawodniczki urodzone w latach 2008- 2009 (15–16 lat), zarejestrowane w elektronicznym systemie licencji PZB oraz posiadające aktualną licencję PZB jak również książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do startu w zawodach. Wymagana jest ponadto opłacona licencja klubowa i licencja OZB na rzecz PZB oraz klubowa na rzecz OZB

. 4. W ramach Eliminacji do OOM Kadetek walki odbywać się będą na podstawie zestawienia walk na dany dzień i godzinę przygotowane przez delegata sportowego.

5. Zawody odbędą się zgodnie z Regulaminem XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży kadetek na rok 2024 (dostępnym na stronie internetowej PZB) oraz Regulaminem Sportowym i Opieki Zdrowotnej PZB.

-6 Zgodnie z uchwałą Zarządu PZB nr 3/05/11/23 z dnia 23.11.2023 r. ustala się opłatę startową za udział zawodniczek w wysokości 100 zł.

 Zawodniczki startujące jako niestowarzyszone podlegają opłacie startowej w wysokości pięciokrotności opłaty podstawowej, tj. 500 zł.

 Płatne przed zawodami do dnia 20.02.2024 r. na nr konta klubu CKB Potężnie: PKO BP: 89 1020 5200 0000 4102 0059 8151 z dopiskiem startowe z wyszczególnieniem nazwisk zawodniczek. Brak wpłaty równoważny jest z wycofaniem zawodniczek z zawodów. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Faktury za opłaty startowe: proszę o podanie danych do dnia 20.02.2024 r. na adres: ckbpoteznie@op.pl Po tym terminie faktury nie będą wydawane

. 7. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: :

 − Austeria, ul. Bema 32, Ciechocinek, Tel: 542 317000. Koszt noclegu ze śniadaniem: 155 zł. − Akacja Medical Resort, ul. Mickiewicza 6, Ciechocinek, Tel: 666 689 001. Koszt noclegu ze śniadaniem: 155 zł.

 − Willa Piast Sp. z o.o., ul. Widok 7, tel. 727 920 789 Koszt noclegu ze śniadaniem: 155 zł Istnieje możliwość wykupienia obiadów oraz kolacji w Restauracji Teatralnej, ul. Kopernika 2, tel 535 417 125 Koszt obiadu: 25 zł. Koszt kolacji: 25 zł. Osoba do kontaktu: Pani Ola.

 Uczestnicy zawodów dokonują rezerwacji we własnym zakresie. O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń

 8.ZGŁOSZENIA: Należy wysłać drogą elektroniczną na adres: zgloszenia.pzb@gmail.comw nieprzekraczalnym terminie do 20.02.2024 r. Zawodniczki do zawodów zgłaszają OZB poprzez wypełnienie załączonego pliku excel. Kluby oraz zawodniczki niezrzeszone wysyłają zgłoszenia do Okręgów. W przypadku braku wpłaty wpisowego, jak również zawodniczki zgłoszone po terminie - nie zostaną dopuszczone do zawodów. Po zgłoszeniu zawodniczki nie mogą zmieniać kategorii wagowej.

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Uczestnicy powinny być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodniczek, kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodniczki. Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminów zawodów w przypadkach spornych. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu). 10. Zawodniczki zgłoszone do zawodów przedkładają podczas kontroli wagi książeczkę zdrowia, wypełnioną kartę zawodniczą, oświadczenia ciążowe podpisane przez opiekunów prawnych. Druki oświadczeń ciążowych dołączone do Komunikatu organizacyjnego. Organizator nie zapewnia w/w druków.

 

 

P R O G R A M

 

 I Eliminacja do XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Kadetek Ciechocinek, 27.02 – 02.03.2024 r.

Waga i badanie lekarskie oraz konferencja techniczna w Hotelu – Austeria ul. Bema 32, Ciechocinek, tel. 542 317 000

27.02.2024 r. (wtorek) do godz.11:00 - przyjazd ekip

 godz. 11:00-14:00 - waga zawodniczek

 godz. 15:00-16:00 - konferencja techniczna i losowanie

 godz. 19:00 - seria walk eliminacyjnych – w zależności od ilości zawodniczek

 

28.02.2024 r. (środa) godz.07:00-08:00 - badania lekarskie i waga zawodniczek

 godz. 11:00 - seria walk eliminacyjnych

godz. . 16:00 - seria walk eliminacyjnych

29.02.2024 r. (czwartek) godz.07:00-08:00 - badania lekarskie i waga zawodniczek

godz. 11:00 - seria walk ćwierćfinały

godz. 16:00 - seria walk ćwierćfinały

 

01.03.2024 r. (piątek) godz.07:00-08:00 - badania lekarskie i waga zawodniczek

 godz. 11:00 - walki półfinałowe

 godz. 16:00 - walki półfinałowe

 

 02.03.2024 r. (sobota) godz.07:00-08:00 - badania lekarskie i waga zawodniczek

godz. 11:00 - walki finałowe

godz. 16:00 - zakończenie turnieju

Program zawodów może ulec zmianie po opublikowaniu listy zawodniczek zgłoszonych do eliminacji i spełniających wszystkie powyższe wymagania.

 Organizator