Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR.3/2024 WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

KOMUNIKAT NR.3/2024

WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

 

Wydział Sportowy WM OZB informuje że w dniach 27.02-2.03.2024 odbędzie się w Ciechocinku Turniej Selekcyjny do kadr polskich młodziczek i młodzików.

 

Zawodniczki i zawodników do zawodów zgłaszają kluby na adres e-mailowy : ckbpoteznie@op.pl

 

PROGRAM ZAWODÓW

 

1. Cel organizacji zawodów: Wyłonienie najlepszych zawodników w tych grupach wiekowych. Przeprowadzenie doboru zawodników do kadr narodowych.

 

2. Termin i miejsce zawodów: Zawody odbędą się w dniach 27.02-02.03.2024 r. w Ciechocinku w hali OSiR-u ul. Lipnowska 11C Organizatorem jest Ciechociński Klub Bokserski „Potężnie”.

 

 3. Uczestnictwo: W zawodach mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy urodzeni w latach 2010-2011. Uczestnicy są zobowiązani być zarejestrowanymi w elektronicznym systemie licencji PZB, posiadać aktywną licencję PZB oraz książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do startów w zawodach bokserskich. Wymagana jest ponadto opłacona licencja klubowa i licencja OZB. Zawodniczki przedkładają podczas kontroli także oświadczenia ciążowe podpisane przez opiekunów prawnych. Zawody odbędą się zgodnie z Regulaminem Opieki Zdrowotnej i Sportowym PZB.

 

 4. Zgłoszenia: do 20.02.2024 r. Zawodników do zawodów zgłaszają kluby. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, klub, kategorię wagową, pesel, nr licencji oraz adres zawodnika. Zgłoszenia należy wysłać elektronicznie na adres: ckbpoteznie@op.pl Zgłoszenia telefoniczne lub sms nie będą przyjmowane.

 

5. Zakwaterowanie i wyżywienie: Uczestnicy zawodów zakwaterowani zostaną w hotelach – Austeria ul. Bema 32 Ciechocinek Tel. 542 317 000. Koszt noclegu ze śniadaniem 155 zł

 – Akacja Medical Resort ul. Mickiewicza 6 Ciechocinek Tel.666 689 001. Koszt noclegu ze śniadaniem 155 zł.

– Willa Piast ul. Widok 7. Koszt noclegu ze śniadaniem 155 zł. Istnieje możliwość wykupienia obiadów i kolacji. Obiady oraz kolacje w Restauracji Teatralnej, ul. Kopernika 2, tel: 535 417 125 Koszt obiadu: 25 zł. Koszt kolacji: 25 zł. Osoba do kontaktu: Pani Ola.

Uczestnicy zawodów dokonują rezerwacji we własnym zakresie. O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń

 

6. Zgodnie z uchwałą Zarządu PZB nr 3/05/11/23 z dnia 23.11.2023 r. ustala się opłatę startową za udział zawodniczek w wysokości 100 zł.

Zawodnicy startujący jako niestowarzyszeni podlegają opłacie startowej w wysokości pięciokrotności opłaty podstawowej, tj. 500 zł.

 Opłata startowa płatna przed zawodami do dnia 20.02.2024 r. na nr konta CKB „Potężnie” Ciechocinek: PKO BP 89 1020 5200 0000 4102 0059 8151 z dopiskiem startowe oraz wyszczególnieniem nazwisk zawodniczek i zawodników.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Faktury za opłaty startowe: proszę o podanie danych do dnia 20.02.2024 r. na adres mailowy: ckbpoteznie@op.pl

 Po tym terminie faktury nie będą wydawane

 

. 7. Postanowienia końcowe: Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, uszkodzenia bądź zagubienia sprzętu zawodników. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik/płatność na miejscu/.

 

Trener kadry narodowej młodzików: Robert Osmólski tel. 502 328 664

Trenerka kadry narodowej młodziczek: Karolina Koszewska tel. 531 999 329

 

 

P R O G R A M

 Ciechocinek, 27.02 – 02.03.2024 r.

 Waga i badanie lekarskie oraz konferencja techniczna w Hotelu – Austeria, ul. Bema 32, Ciechocinek Tel. 542 317 000

27.02.2024 r. ( wtorek) do godz. 11:00 - przyjazd ekip godz. 11:00-14:00 - waga zawodniczek i zawodników

godz. 15:00-16:00 - konferencja techniczna i losowanie

 godz. 19:00 - seria walk

 

28.02.2024 r. (środa) godz. 07:00-08:00 -badania lekarskie i waga

 godz. 11:00 - seria walk

godz. 16:00 - seria walk

29.02.2024 r. (czwartek) godz. 07:00-08:00 -badania lekarskie i waga

godz. 11:00 - seria walk

godz. 16:00 - seria walk

01.03.2024 r. (piątek) godz. .07:00-08:00 -badania lekarskie i waga

 godz. 11:00 - seria walk

godz. 16:00 - seria walk

02.03.2024 r. (sobota) godz. .07:00-08:00 -badania lekarskie i waga

 godz. 11:00 - seria walk

 Program zawodów może ulec zmianie po opublikowaniu listy zawodniczek i zawodników zgłoszonych do turnieju i spełniających wszystkie powyższe wymagania.

 ORGANIZATOR