Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR1/2024 WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

KOMUNIKAT NR.1/2024

WYDZIAŁU SPORTOWEGO  WM  OZB

 

Wydział Sportowy  WM OZB  przedstawia aktualne kategorie wagowe we wszystkich grupach wiekowych kobiet i mężczyzn na rok  2024.

 

KATEGORIE  WAGOWE MĘŻCZYZN

ROCZNIKI  NA 2024

 

 1. Za podstawę podziału na grupy wiekowe bierze się rok urodzenia

1.1. Wstępne przygotowanie do boksu w formie ćwiczeń ogólnorozwojowych mogą rozpoczynać kandydaci, którzy uzyskują orzeczenie lekarskie „zdolny do ćwiczeń ogólnorozwojowych z możliwością treningu specjalistycznego”.

 1.2. Do walk mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 12 lat i uzyskują orzeczenie lekarskie „zdolny do walki”.

 

 2. Grupy wiekowe:

 

2.1. U -12 /2012/– od 1 stycznia do końca roku kiedy kończy 12 lat.

2.1.1. Kategorie wagowe w kg:

1. 30-32 kg, 2. 34 kg, 3. 36 kg, 4. 38 kg, 5. 40 kg, 6. 42 kg, 7. 44 kg, 8. 46 kg, 9. 48 kg, 10. 50 kg, 11. 52 kg, 12. 54 kg, 13. 57 kg, 14. 60 kg, 15. 63 kg, 16. 66 kg, 17. 70 kg, 18. 75 kg. 2.1.2. Czas trwania walki wynosi 3 rundy po 1 min. każda z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami. Ze względów zdrowotnych i szkoleniowych ogranicza się liczbę startów w roku do 10 walk. Zawodnik U- 12 może startować tylko w zawodach jednodniowych. Starty tej grupy wiekowej mogą odbywać się nie częściej niż co 4 tygodnie. Zawodnicy tej grupy wiekowej mają prawo startu wyłącznie w gronie rówieśników. Zawodnicy walczą w rękawicach 12-to uncjowych. W walkach 12 latków dopuszcza się werdykty remisowe.

 

2.2. Młodzik /2010-2011/– od 1 stycznia w którym kończy 13 lat do końca roku kiedy kończy 14 lat.

2.2.1. Kategorie wagowe w kg:

1. 37-40 kg, 2. 42 kg, 3. 44 kg, 4. 46 kg, 5. 48 kg, 6. 50 kg, 7. 52 kg, 8. 54 kg, 9. 57 kg, 10. 60 kg, 11. 63 kg, 12. 66 kg, 13. 70 kg, 14. 75 kg, 15. 80 kg, 16. 90 kg.

 2.2.2. Czas trwania walki wynosi 3 rundy po 1,5 min. każda z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami.

2.2.3. Ze względów zdrowotnych i szkoleniowych ogranicza się liczbę startów w roku do 20 walk.

 2.2.4. Zawodnik - młodzik może startować dwa dni z rzędu, po których musi nastąpić dzień przerwy. W kolejnych dniach po każdym dniu walki musi nastąpić dzień przerwy.

 2.2.5. Zawodnicy tej grupy wiekowej startują w rękawicach 10-cio oz.

 

 2.3. Kadet/2008-2009/ – od 1 stycznia, w którym kończy 15 lat do końca roku, w którym kończy 16 lat.

2.3.1. Kategorie wagowe w kg: 1. 44-46 kg, 2. 48 kg, 3. 50 kg, 4. 52 kg, 5. 54 kg, 6. 57 kg, 7. 60 kg, 8. 63 kg, 9. 66 kg, 10. 70 kg, 11. 75 kg, 12. 80 kg, 13. +80 kg.

2.3.2. Czas trwania walki wynosi 3 rundy po 2 minuty każda z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami.

2.3.3. Zawodnik kadet może stoczyć trzy kolejne walki, następne z jednodniowymi przerwami.

2.3.4. Zawodnicy tej grupy wiekowej startują w rękawicach 10-cio uncjowych.

 

2.4. Junior /2006-2007/– od 1 stycznia, w którym kończy 17 lat do końca roku, w którym kończy 18 lat.

 2.4.1. Kategorie wagowe w kg: 1. 46-48 kg, 2. 51 kg, 3. 54 kg, 4. 57 kg, 5. 60 kg, 6. 63,5 kg, 7. 67 kg, 8. 71 kg, 9. 75 kg, 10. 80 kg, 11. 86 kg, 12. 92 kg, 13. +92 kg.

2.4.2. Czas trwania walki wynosi 3 rundy po 3 minuty z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami.

2.4.3. Zawodnicy walczą w rękawicach 10-cio uncjowych od kat. 46-48 kg do kat. 63,5-67 kg a od kat. 67-71 kg do kat. +92 kg w rękawicach 12 –sto uncjowych.

 

2.5. Młodzieżowiec/2001-2005/ –od 1 stycznia w którym kończy 19 lat do końca roku, w którym kończy 23 lata.

 2.5.1. Kategorie wagowe w kg: 1. 46-48 kg, 2. 51 kg, 3. 54 kg, 4. 57 kg, 5. 60 kg, 6. 63,5 kg, 7. 67 kg, 8. 71 kg, 9. 75 kg, 10. 80 kg, 11. 86 kg, 12. 92 kg, 13. +92 kg.

2.5.2. Czas trwania walki wynosi 3 rudy po 3 minuty z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami.

 2.5.3. Zawodnicy walczą w rękawicach 10-cio uncjowych od kat. 46-48 kg do kat. 63,5-67 kg a od kat. 67-71 kg do kat. +92 kg w rękawicach 12 –sto uncjowych.

 

 2.6. Senior/1984-2005/ – od 1 stycznia, w którym kończy 19 lat, do końca roku, w którym kończy 40 lat.

 1. 46-48 kg, 2. 51 kg, 3. 54 kg, 4. 57 kg, 5. 60 kg, 6. 63,5 kg, 7. 67 kg, 8. 71 kg, 9. 75 kg, 10. 80 kg, 11. 86 kg, 12. 92 kg, 13. +92 kg.

2.6.1. Czas trwania walki wynosi 3 rudy po 3 minuty z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami.

2.6.2. Zawodnicy walczą w rękawicach 10-cio uncjowych od kat. 46-48 kg do kat. 63,5-67 kg a od kat. 67-71 kg do kat. +92 kg w rękawicach 12 –sto uncjowych.

 

Walki w różnych kategoriach wiekowych.

 1. Dopuszcza się do walk młodzika z kadetem pod warunkiem, że różnica wiekowa nie jest większa niż 1 rok kalendarzowy na zasadach niższej kategorii wiekowej. ( Nie dotyczy Mistrzostw U -15)

2. Dopuszcza się do walk kadeta z juniorem pod warunkiem, że różnica wiekowa nie jest większa niż 1 rok kalendarzowy na zasadach niższej kategorii wiekowej. ( Nie dotyczy Mistrzostw U -17)

 3. Dopuszcza się do walk juniora z młodzieżowcem pod warunkiem, że różnica wiekowa nie jest większa niż 1 rok kalendarzowy na zasadach niższej kategorii wiekowej.

 

 

 

KATEGORIE  WAGOWE KOBIET

ROCZNIKI  NA 2024

 

1.Za podstawę podziału na grupy wiekowe bierze się rok urodzenia.

1.1. Wstępne przygotowanie do boksu w formie ćwiczeń ogólnorozwojowych mogą rozpoczynać kandydatki, które uzyskują orzeczenie lekarskie „zdolna do ćwiczeń ogólnorozwojowych z możliwością treningu specjalistycznego”.

 1.2. Do walk mogą być dopuszczeni kandydatki, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 12 lat i uzyskują orzeczenie lekarskie zdolna do walki

 

 2. Grupy wiekowe:

 

2.1. U -12/2012/ – od 1 stycznia do końca roku kiedy kończy 12 lat

2.1.1. Kategorie wagowe w kg : 1. 30-32 kg, 2. 34 kg, 3. 36 kg, 4. 38 kg, 5. 40 kg, 6. 42 kg, 7. 44 kg, 8. 46 kg, 9. 48 kg, 10. 50 kg, 11. 52 kg, 12. 54 kg, 13. 57 kg, 14. 60 kg, 15. 63 kg, 16. 66 kg, 17. 70 kg.

2.1.2. Czas trwania walki wynosi 3 rundy po 1 min. każda z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami. Ze względów zdrowotnych i szkoleniowych ogranicza się liczbę startów w roku do 10 walk.

2.1.3. Zawodniczka U- 12 może startować tylko w zawodach jednodniowych. Starty tej grupy wiekowej mogą odbywać się nie częściej niż co 4 tygodnie. Zawodniczki tej grupy wiekowej mają prawo startu wyłącznie w gronie rówieśniczek. Zawodniczki walczą w rękawicach 12- to uncjowych.

W walkach 12 latek dopuszcza się werdykty remisowe.

 

 2.2. Młodziczki /2010-2011/– od 1 stycznia w którym kończy 13 lat, do końca roku, w którym kończy 14 lat

2.2.1. Kategorie wagowe w kg: 1. 34- 36 kg, 2. 38 kg, 3. 40 kg, 4. 42 kg, 5. 44 kg, 6. 46 kg, 7. 48 kg, 8. 51 kg, 9. 54 kg, 10. 57 kg, 11. 60 kg, 12. 64 kg, 13. 70 kg.

 2.2.2. Czas trwania walki wynosi 3 rundy po 1,5 min. każda z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami.

 2.2.3. Ze względów zdrowotnych i szkoleniowych ogranicza się liczbę startów w roku do 20 walk.

 2.2.4. Zawodniczka - młodziczka może startować dwa dni z rzędu, po których musi nastąpić dzień przerwy. W kolejnych dniach po każdym dniu walki musi nastąpić dzień przerwy. 2.2.5. Zawodnicy tej grupy wiekowej mają prawo startu wyłącznie w gronie rówieśników, w rękawicach 10-cio oz.

 

 2.3. Kadetki /2008-2009/– od 1 stycznia roku, w którym kończy 15 lat do końca roku, w którym kończy 16 lat

2.3.1. Kategorie wagowe w kg: 1. 44-46 kg, 2. 48 kg, 3. 50 kg, 4. 52 kg, 5. 54 kg, 6. 57 kg, 7. 60 kg, 8. 63 kg, 9. 66 kg, 10. 70 kg, 11. 75 kg, 12. 80 kg, 13. +80 kg.

2.3.2. Czas trwania walki wynosi 3 rundy po 2 minuty każda z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami.

 2.3.3. Ze względów zdrowotnych i szkoleniowych ogranicza się liczbę startów w roku do 20 walk.

 2.3.4. Kadetka może stoczyć trzy kolejne walki, następne z jednodniowymi przerwami. Starty tej grupy wiekowej mogą odbywać się nie częściej niż co 4 tygodnie. Dotyczy to przerw w walkach przedmeczowych i przerw między turniejami.

2.3.5. Zawodniczki tej grupy wiekowej mają prawo startu wyłącznie w gronie rówieśników, w rękawicach 10-cio oz.

 

 2.4. Juniorki/2006-2007/ – od 1 stycznia, w którym kończy 17 lat do końca roku, w którym kończy 18 lat.

 2.4.1. Kategorie wagowe w kg: 1. 45-48 kg, 2. 50 kg, 3. 52 kg, 4. 54 kg, 5. 57 kg, 6. 60 kg, 7. 63 kg, 8. 66 kg, 9. 70 kg, 10. 75 kg, 11. 81 kg, 12. +81 kg.

 2.4.2. Czas trwania walki wynosi 3 rundy po 3 minuty z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami.

2.4.3. Ze względów zdrowotnych i szkoleniowych ogranicza się liczbę startów w roku do 25 walk.

 2.4.4. Zawodniczki tej grupy wiekowej mają prawo startu wyłącznie w gronie rówieśników, w rękawicach 10-cio oz.

 

2.5. Młodzieżowiec/2001-2005/ – od 1 stycznia, w którym zawodniczka kończy 19 lat, do roku w którym kończy 23 lata.

 2.5.1. Kategorie wagowe w kg: 1. 45-48 kg, 2. 50 kg, 3. 52 kg, 4. 54 kg, 5. 57 kg, 6. 60 kg, 7. 63 kg, 8. 66 kg, 9. 70 kg, 10. 75 kg, 11. 81 kg, 12. +81 kg.

 2.5.2. Czas trwania walki wynosi 3 rudy po 3 minuty z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami.

2.5.3. Ze względów zdrowotnych i szkoleniowych ogranicza się liczbę startów w roku do 30 walk. 2.5.4. Zawodnicy tej grupy wiekowej mają prawo startu wyłącznie w gronie rówieśników, w rękawicach 10-cio oz.

 

2.6. Seniorki/1984-2005/ – od 1 stycznia, w którym kończy 19 lat, do roku w którym kończy 40 lat.

 2.6.1. Kategorie wagowe w kg: 1. 45-48 kg, 2. 50 kg, 3. 52 kg, 4. 54 kg, 5. 57 kg, 6. 60 kg, 7. 63 kg, 8. 66 kg, 9. 70 kg, 10. 75 kg, 11. 81 kg, 12. +81 kg.

2.6.2. Czas trwania walki wynosi 3 rudy po 3 minuty z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami.

2.6.3. Ze względów zdrowotnych i szkoleniowych ogranicza się liczbę startów w roku do 30 walk.

2.6.4. Zawodniczki tej grupy wiekowej mają prawo startu wyłącznie w gronie rówieśników, w rękawicach 10-cio oz

 

 

Walki w różnych kategoriach wiekowych.

 

. 1. Dopuszcza się do walk młodziczki z kadetką pod warunkiem, że różnica wiekowa nie jest większa niż 1 rok kalendarzowy na zasadach niższej kategorii wiekowej.( Nie dotyczy Mistrzostw U-15)

2. Dopuszcza się do walk kadetki z juniorką pod warunkiem, że różnica wiekowa nie jest większa niż 1 rok kalendarzowy na zasadach niższej kategorii wiekowej. ( Nie dotyczy Mistrzostw U -17)

3. Dopuszcza się do walk juniorki z kategorią młodzieżową pod warunkiem, że różnica wiekowa nie jest większa niż 1 rok kalendarzowy na zasadach niższej kategorii wiekowej.

 

 

V-ce Prezes ds. Sportowych  WM OZB

Wojciech Nagórny